Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “ – II osa edasijõudnutele

Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “ – II osa edasijõudnutele

Kestvus: 35 ak.tundi (iseseisev töö 10 ak.t)
Maksumus: 175 eur

 • Kirjeldus

Toote kirjeldus

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “ – II osa edasijõudnutele

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktorija Weinrank

1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia  koolituse õppekava „Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “- II osa edasijõudnutele (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes on huvitatud psühholoogia teadmiste saamisest või vajavad praktilist arengut psühholoogia valdkonnas. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

1.2 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

 • Anda osalejatele teadmised psühholoogia valdkonnas
 • Enesearendamine
 • Suhtlussidemete loomine
 • Aidata kaasa isiksuse arengule ja õigele emotsioonide mõistmisele.
 • Sisemistest hirmudest ülesaamine
 • Motivatsiooni töö

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud enesearenguga ja elumõttest arusaamisega
 • lahendab oskuslikult konfliktseid olukordi elus
 • oskab toime tulla oma emotsioonidega

4. Õpingute alustamise tingimused

4.1. Koolituse sihtgrupiks on õpilased, täiskasvanud, inimesed kes on huvitatud psühholoogiast ja tunnevad, et nad  vajavad enesearengut selles valdkonnas.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 35 ak.tundi (iseseisv töö 10 tundi) ja sisaldab 28 teemat.

 1. Mina ja kollektiiv. Töö gruppides. – 12 ak.t (iseseisev töö 3 ak.t)
 •  Milleks on vajalik kollektiiv? Kas ta on üldse vajalik ? Kas on võimalik elada ilma kollektiivita?
 • Mis on kõige keerulisem keskkonna omaksvõtmisel?
 • Kas mina olen osa temast või tema on osa minust? Kuidas üles ehitada vastastikust koostööd?
 • Kannatlikkus, tolerantsus.
 • Kas on võimalik rääkida kõigest, mida mõtled ja mõtelda ilma sellest rääkimata?
 • Miks tekib pinge?
 • Aru saada ja vastu võtta, milles on erinevus? Kas on võimalik teist inimest muuta?
 • Milliseid signaale ma saan oma isiklikust pingest suhtlemisel.
 • Tahan,suudan, on vaja. Kuidas nendega elada?
 • Kollektiivi eetika
 • Kas on võimalik välja töötada käitumise algoritmi?
 • Analüüsi läbiviimise oskus
 • Iseseisev töö
 1. Moodul. Mina. Töö gruppides. – 10 ak.t (iseseisev töö 3 ak.t)
 •  Protsessid minus või mina protsessides.
 • Emotsioonid, ootused, kaotused, nõudmised.
 • Isiksuse areng ja minu hing. Kas see on üks ja sama või erinevad asjad? Kuidas elada  sootsiumis ennast vaimselt arendades ?
 • Mis on sisemine kontroll?
 • Mida kujutab endast isiksuse kasv?
 • Iseseisev töö
 1. Vaim. Hing. Keha. Töö gruppides. – 13 ak.t (iseseisev töö 4 ak.t)
 •  Kuidas ma näen ennast täisväärtusliku ühiskonna osana.
 • Mis on minu jaoks ühiskond,  kohandus või oskus paindlikult vältida konflikti?
 • Ümbruskonna valik, mina teda või tema mind.
 • Kuidas käituda konfliktses olukorras?
 • Kuidas õigesti valida oma õige „tee“. Mis on õige ja mis ebaõige?
 • Minu tumedad küljed:  kas ma näen neid? kas ma oskan neid objektiivselt hinnata?
 • Kas kriitika saab olla objektiivne? Kriitika — välispidine või sisemine protsess?
 • Kuidas jääda iseendaks ja mitte alludamanipulatsioonidele?
 • Kuidas eralduda iseseisvaks? Kus lõpeb MINA  – vanemate osa ja algab MINA  – nende eespool. Elu – armastuse mõiste selles.
 • Isiksuse tajumine. Ma olen loominguline, ma olen praktiline.
 • Iseseisev töö

Praktiline osas kasutame psühhodramaatika meetodeid. Luguteatr. Testid

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi eluks. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega sa suhtled. Suurendab suhtlemisoskust.

Kokku:                                                                                                                                 45 ak.t

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 1-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 – 8 kuud ja õhtuõpe kuni 4 – 9 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 35 ak.t , sh iseseisev töö on 10 ak.tundi.

7. Hindamise põhimõtted

7.1.Koolituse lõpul:

 • Omab inimene suuremaid psühholoogiaalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi eluks
 • Suurenevad võimalused olla edukas
 • Rakendatakse oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud sotsiaalse eluga

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest, siis väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

8.2 Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

– vastavalt koolitaja nõudmisele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

11.1 ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajad:

Viktoria Wenrank

Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid.

S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala.

Eesti Moreno Koolituskeskus „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“.

International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik.

Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa.  AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog.

Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.