ALR Arengukeskus MTÜ

Koolituskeskuse tähtsaimaks missiooniks on pakkuda kvaliteetset ja resultatiivset koolitust, mis  on eelduseks edukaks töölerakendumiseks nii ärisektoris kui riiklikus sektoris (koolid, lasteaiad, linnavalitsused jt)

Põhitegevus on seminaride ja koolituste organiseerimine.

Koolituskeskuse põhieesmärgid on :

Läbi viia koolitusi erinevates valdkondades. Siduda teooria praktikaga

  • Viia läbi täiskasvanutele täienduskoolitusi
  • Koolituste kaudu tuua välja õppurite sisemine potentsiaal (oskus realiseerida oma võimeid, suutlikkus võtta vastu iseseisvalt otsuseid)
  • Aidata kaasa noorte ja täiskasvanute arengule, juhendada neid ja julgustada  tegutsema erinevates valdkondades.

Koolituskeskuse õppejõududeks on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused selleks, et läbi viia koolitusi kõrgel tasemel. Paljud õppejõud on teoreetikud-praktikud. Nad töötavad erialal, mida nad õpetavad ja oskavad hästi siduda teooria praktikaga. Koolituskeskusel on eelnev kogemus noorte ettevalmistamisel tööturule suundumiseks.

ALR Arengukeskus MTÜ on osalenud rahvusvahelises projektis

Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“

2013-2015.a. „Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil“

Projektis osales 161 noort vanuses 16-24 aastat. Noored said projektis psühholoogilist ja karjäärinõustamist. Projekti raames läbisid tööpraktika erinevate tööandjate juures. Projektis õpitu ja kogetu andis noortele julgust ning enesekindlsut.

Projektis osalemise tulemusena rakendus tööle 110 noort. Projekti lõppeesmärgist täidetud (%): 107,3% Projekti lõppeesmärgi täitmine oli positiivne.

Paljud meie kliendid leiavad peale koolitust endale töö mis on seotud õpitud erialaga. Näiteks: audiitori abina, raamatupidajana, raamatupidaja abina,  ettevõtjana, disainerina, juhiabina.  Me hoolime oma klientidest ja peame sidet nendega. Mõned meie kliendid läbivad mitu koolitust.   Me arendame pidevalt oma tegevust ja püüame pakkuda parimaid õppimisvõimalusi. Sealjuures arvestame ka tööturu nõudmistega.

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

2020a. “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Innove projektis Sakala Eragümnaasiumiga partneri rollis läbi viidud koolitused:

Koolitus “Aktsepteerimine ja kultuuri loomine”

Koolitus “Eetika ja Kultuur läbi väärtuste”

ALR Arengukeskuse tegevused  projektis olid: Õppekava/programmi koostamine, organisatsiooni analüüs, süvenemine kooliellu, koolituse  organiseerimine ja läbiviimine. Õppeväljundite realiseerimine läks positiivselt  vastavalt projektis  ettenähtud tegevuste kavale.

2020-2021 Noortekohtumiste projekti „Integratsioon läbi muusika”  23.-27. augustil Aegviidu puhkebaasil toimus kauaoodatud noortekohtumine „Integratsioon
läbi muusika “ Haridus- ja Noorteameti toetusel, kus osalesid 16 noort vanuses 12-16.a.
Osalejad olid erinevatest piirkondadest: Tartumaalt Kambja vallast; Harjumaalt Paidest,
Türilt, Sauelt, Paldiskist ja Tallinnast.
Kohtusid 8 eesti emakeelega noort ja 8 vene emakeelega noort.
Noorte kohtumise peaeesmärgiks oli keelebarjääri ületamine huvitava, kasuliku ja arendava
koosviibimise kaudu.
Projektis osalesid ka täiskasvanud grupijuhid, kes olid igale osalejale toeks.
Projektis osalemine oli tasuta (reisimine, majutus, toitlustus ja tegevused).
Projekt oli lõbus ja maitsev) Selles saab veenduda vaadates pilte. Osalejate tuju, entusiasm ja
panus ei jäänud ära ilmast sõltumata!

Oleme rõõmsad nähes Teid  meie õpilaste hulgas! Õpi parimatelt!

Koolituskeskuse põhieesmärgid

Rahvusvaheliste projektide läbiviimine koolituse alal

Laste ja täiskasvanute koolitus

Õppurite sisemise potensiaali avamine

Kvaliteetne ja tulemuslik koolitus

Õpetajad -praktikud

Meie Lektorid

Ajakava ja Kiire Registreerimine

1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Meie Partnerid

{"slides_column":"6","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","ticker":"false","speed":"600","center_mode":"false","loop":"true","rtl":"false"}
You've just added this product to the cart: