Koolitus „Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused“

Koolitus „Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused“

Õppekava näeb ette 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö.

 

Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist
 • Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
 • Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammis
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
 • projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
 • koostab tööjoonised
 • koostab interjööri 3D mudeli
 • koostab mööbli paigutuse plaani
 • koostab mööbli spetsifikatsiooni, valib viimistlusmaterjalid
 • orienteerub internetis mööbli valmistajate firmade kataloogides
 • koostab eskiisprojekti presentatsiooni
 • on suuteline töötama interjööri projekteerijana, disainer-konsultandina