Author - alr

Koolitus „Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused“

Õppekava näeb ette 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö.   Koolituse eesmärk:
 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist
 • Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
 • Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
 • töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammis
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
 • projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
 • koostab tööjoonised
 • koostab interjööri 3D mudeli
 • koostab mööbli paigutuse plaani
 • koostab mööbli spetsifikatsiooni, valib viimistlusmaterjalid
 • orienteerub internetis mööbli valmistajate firmade kataloogides
 • koostab eskiisprojekti presentatsiooni
 • on suuteline töötama interjööri projekteerijana, disainer-konsultandina