Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija

Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija

Kestvus: 180 ak.tundi (sh. iseseisv töö 30 ak.tundi), millest 150 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: 2450 eur / osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

 • Kirjeldus
 • Täiendõppekava

Toote kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

4.09.2017

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija

Õppekava rühm:     Moe,-Sisedisain- ja tööstusdisain

Õpetaja: Žanna Kriger

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija“ (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele disaineri, köögimööbli projekteerija  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest

 2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist
 • Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
 • Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammis
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
 • projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
 • koostab tööjoonised
 • koostab mööbli paigutuse plaani
 • koostab mööbli spetsifikatsiooni
 • orienteerub internetis mööbli valmistajate firmade kataloogides
 • leiab tööd mööbli projekteerijana, disainer-konsultandina

4. Õpingute alustamise tingimused

 •  Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.
 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 180 ak.tundi (sh. iseseisv töö 30ak.tundi), millest 150 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

ja sisaldab 11 teemat.

1.Disainer-konsultandi eriala teoreetilised alused.

 • Kursuse eesmärkide püstitamine ja ülesanne                                                                       1 ak.t
 • Disaini mõiste ja liigid. Osutatavate teenuste liigid disaini valdkonnas                          1 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                  1 ak.t

2. Valgus ja stiil disainis  

 • Valguse iseloomustus  ja selle mõju inimesele                                                                       3 ak.t
 • Värvide kooskõla – tüpoloogia ja struktuur                                                                            3 ak.t
 • Valgus kompositsiooni vahendina                                                                                             2 ak.t
 • Interjööri ja mööbli kaasaegsed stiilid.                                                                                     2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: visuaalse tajumise illusioon                                                                   2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                    2 ak.t

3.Disain-kompositsiooni alused.

 • Kompositsiooni liigid (frontaalne, ruumiline …)                                                                                                                                  2 ak.t
 • Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)                                                                    2 ak.t
 • Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, asümmeetria, rütm.                             2 ak.t
 • Praktiline ülesanne:  saarekujuline objekt interjööris                                                                                                                         2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                                                  2 ak.t

4. Disaini strateegia ja taktika

 • Disaini instrumendid                                                                                                                                                                                  2 ak.t
 • Disaineri erialane keel                                                                                                                                                                                2 ak.t
 • Kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria                                                                                                                                                        2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz milline peegeldab interjööri stiili ja värvigammat                                      2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                                                  2 ak.t

5. Eluruumi ergonoomika

 • Eluruumi kujundamise printsiibid                                                                                                                                                         1 ak.t
  • Erinevate otstarvetega ruumide projekteerimine (esik, köök-söögituba, magamistuba,   kabinet/lastetuba)            3 ak.t    arvestades antropomeetria andmeid
 • Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardmõõdud                                                                                                                       2 ak.t
 • Käiguteed vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid.                                                                                                 2 ak.t
 • Mõõdistusjooniste koostamine                                                                                                                                                                 2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: mööbli paigutamine, mööbli tsoon korteri plaanil mastaabis                                                                      2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                                                  3 ak.t

6. Köögi projekteerimise üldised printsiibid.

 • Köögi psühholoogia                                                                                                                             1 ak.t
 • Funktsionaalsed tsoonid köögis                                                                                                        2 ak.t
 • Ruumi kujundamise printsiibid köögis                                                                                           2 ak.t
 • Köögi ergonoomika                                                                                                                              2 ak.t
 • Moodulosade standardmõõdud                                                                                                        2 ak.t
 • Furnituur ja materjalid  (lauaplaat, fassaad, korpus)                                                                   2 ak.t
 • Valgustus, pistikupesad ja lülitid                                                                                                      2 ak.t
 • Tehnika ja seadmed                                                                                                                             1 ak.t
 • Praktiline ülesanne: kolmnurkse köögi planeerimine                                                                  1 ak.t
 • Valgustuse paigutus köögis, töö tarnijate ja mööbli tootjate firmade kataloogidega            1 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                          2 ak.t

 7. Korpusmööbel (moodulsüsteemid)

 • Plaani koostamine, mööbli elementide koosseisu määramine                                                                                     2 ak.t
 • Mööbli projekteerimine lähtudes selle otstarbest                                                                                                            2 ak.t
 • Spetsifikatsiooni koostamise alused                                                                                                                                   2 ak.t
 • Vajalikud oskused tööks tootjafirmade kataloogidega                                                                                                    2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: korpusmööbli projekti koostamine, töö korpusmööbli tootjate firmade kataloogidega     3 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                              3 ak.t

 8. Korpusmööbel abiruumidele.

 • Projekteerimise normid vastavalt ergonoomikale                                                                                   2 ak.t
 • Ruumi ja tehnika vastastikune seos. Kommunikatsioonid (kanalisatsioon, veevarustus)             2 ak.t
 • Niiskete ruumide valgustus                                                                                                                          1 ak.t
 • Praktiline ülesanne: Vannitoa korpusmööbli komplekti projekteerimine                                         3 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                     3 ak.t

9. Pehme mööbel ja mooduldiivanid.

 • Mööbli paigutamise reeglid ja läbikäigud. Mööbli standardmõõdud                                                  3 ak.t
 • Mööbli spetsifikatsioon                                                                                                                                  3 ak.t
 • Praktiline ülesanne: töö internetis pehme mööbli valmistajate firmadega                                         3 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                      5 ak.t

10. Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis

– interjööri modelleerimine sisearhitekti lahenduste ja jooniste baasil                                                        10 ak.t
– viimistluse materjaalide määramine valitud pinnale                                                                                     10 ak.t
– päevavalguse loomine, kaadri seadmine                                                                                                           5 ak.t
– projekti fotorealistliku kujutise valmistamine                                                                                                 5 ak.t
– iseseisevtöö                                                                                                                                                              2 ak.t

11. Projekti vormistamine

 • Projekteerimise alused arvutiprogrammis                                                                                                  8 ak.t
 • Tööjoonised                                                                                                                                                        6 ak.t
 • Kirjaliku presentatsiooni koostamine                                                                                                          10 ak.t
 • Projekti kaitsmine. Lõpptöö sisaldab mööblipaigutuse plaani, korpusmööbli projekteerimist,
  spetsifikatsiooni ja kirjalikku presentatsiooni.                                                                                           10 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                        5 ak.t

 

Kokku:                                                                                                                                             180 ak/t

Võimalikud vakantsid: 

 • Köögimööbli disainer – projekteerija
 • Mööblisalongi konsultant – korpusmööbli projekteerija

6. Õppevorm ja meetod

 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppekeel on vene keel.
 • Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 180 ak.tundi (sh. iseseisv töö 30 ak.tundi), millest 150 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 7. Hindamise põhimõtted

 • Koolituse lõpul sooritatakse arvestus ja Projektide kaitsmine.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui projekt on kaitstud, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
 • Kui projekt ei ole esitatud,  väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

 • Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Žanna Kriger

Haridus: on lõpetanud Euroülikooli sisearhitekti erialal.

Nii era- kui üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus enam kui 10 aastat. Omab laialdasi teadmisi antud valdkonnas. Suudab lihtsas ja hästimõistetavas keeles selgitada ka kõige raskemat teemat.

 

 

Copyright © All rights reserved.

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

4.09.2017

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija

Õppekava rühm:     Moe,-Sisedisain- ja tööstusdisain

Õpetaja: Žanna Kriger

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Korpusmööbli ja köögimööbli disainer-projekteerija“ (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele disaineri, köögimööbli projekteerija  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest

 2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist
 • Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
 • Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammis
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
 • projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
 • koostab tööjoonised
 • koostab mööbli paigutuse plaani
 • koostab mööbli spetsifikatsiooni
 • orienteerub internetis mööbli valmistajate firmade kataloogides
 • leiab tööd mööbli projekteerijana, disainer-konsultandina

4. Õpingute alustamise tingimused

 •  Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.
 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 180 ak.tundi (sh. iseseisv töö 30ak.tundi), millest 150 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

ja sisaldab 11 teemat.

1.Disainer-konsultandi eriala teoreetilised alused.

 • Kursuse eesmärkide püstitamine ja ülesanne                                                                       1 ak.t
 • Disaini mõiste ja liigid. Osutatavate teenuste liigid disaini valdkonnas                          1 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                  1 ak.t

2. Valgus ja stiil disainis  

 • Valguse iseloomustus  ja selle mõju inimesele                                                                       3 ak.t
 • Värvide kooskõla – tüpoloogia ja struktuur                                                                            3 ak.t
 • Valgus kompositsiooni vahendina                                                                                             2 ak.t
 • Interjööri ja mööbli kaasaegsed stiilid.                                                                                     2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: visuaalse tajumise illusioon                                                                   2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                    2 ak.t

3.Disain-kompositsiooni alused.

 • Kompositsiooni liigid (frontaalne, ruumiline …)                                                                                                                                  2 ak.t
 • Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)                                                                    2 ak.t
 • Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, asümmeetria, rütm.                             2 ak.t
 • Praktiline ülesanne:  saarekujuline objekt interjööris                                                                                                                         2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                                                  2 ak.t

4. Disaini strateegia ja taktika

 • Disaini instrumendid                                                                                                                                                                                  2 ak.t
 • Disaineri erialane keel                                                                                                                                                                                2 ak.t
 • Kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria                                                                                                                                                        2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz milline peegeldab interjööri stiili ja värvigammat                                      2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                                                  2 ak.t

5. Eluruumi ergonoomika

 • Eluruumi kujundamise printsiibid                                                                                                                                                         1 ak.t
  • Erinevate otstarvetega ruumide projekteerimine (esik, köök-söögituba, magamistuba,   kabinet/lastetuba)            3 ak.t    arvestades antropomeetria andmeid
 • Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardmõõdud                                                                                                                       2 ak.t
 • Käiguteed vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid.                                                                                                 2 ak.t
 • Mõõdistusjooniste koostamine                                                                                                                                                                 2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: mööbli paigutamine, mööbli tsoon korteri plaanil mastaabis                                                                      2 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                                                  3 ak.t

6. Köögi projekteerimise üldised printsiibid.

 • Köögi psühholoogia                                                                                                                             1 ak.t
 • Funktsionaalsed tsoonid köögis                                                                                                        2 ak.t
 • Ruumi kujundamise printsiibid köögis                                                                                           2 ak.t
 • Köögi ergonoomika                                                                                                                              2 ak.t
 • Moodulosade standardmõõdud                                                                                                        2 ak.t
 • Furnituur ja materjalid  (lauaplaat, fassaad, korpus)                                                                   2 ak.t
 • Valgustus, pistikupesad ja lülitid                                                                                                      2 ak.t
 • Tehnika ja seadmed                                                                                                                             1 ak.t
 • Praktiline ülesanne: kolmnurkse köögi planeerimine                                                                  1 ak.t
 • Valgustuse paigutus köögis, töö tarnijate ja mööbli tootjate firmade kataloogidega            1 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                          2 ak.t

 7. Korpusmööbel (moodulsüsteemid)

 • Plaani koostamine, mööbli elementide koosseisu määramine                                                                                     2 ak.t
 • Mööbli projekteerimine lähtudes selle otstarbest                                                                                                            2 ak.t
 • Spetsifikatsiooni koostamise alused                                                                                                                                   2 ak.t
 • Vajalikud oskused tööks tootjafirmade kataloogidega                                                                                                    2 ak.t
 • Praktiline ülesanne: korpusmööbli projekti koostamine, töö korpusmööbli tootjate firmade kataloogidega     3 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                                              3 ak.t

 8. Korpusmööbel abiruumidele.

 • Projekteerimise normid vastavalt ergonoomikale                                                                                   2 ak.t
 • Ruumi ja tehnika vastastikune seos. Kommunikatsioonid (kanalisatsioon, veevarustus)             2 ak.t
 • Niiskete ruumide valgustus                                                                                                                          1 ak.t
 • Praktiline ülesanne: Vannitoa korpusmööbli komplekti projekteerimine                                         3 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                     3 ak.t

9. Pehme mööbel ja mooduldiivanid.

 • Mööbli paigutamise reeglid ja läbikäigud. Mööbli standardmõõdud                                                  3 ak.t
 • Mööbli spetsifikatsioon                                                                                                                                  3 ak.t
 • Praktiline ülesanne: töö internetis pehme mööbli valmistajate firmadega                                         3 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                      5 ak.t

10. Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis

- interjööri modelleerimine sisearhitekti lahenduste ja jooniste baasil                                                        10 ak.t
- viimistluse materjaalide määramine valitud pinnale                                                                                     10 ak.t
- päevavalguse loomine, kaadri seadmine                                                                                                           5 ak.t
- projekti fotorealistliku kujutise valmistamine                                                                                                 5 ak.t
- iseseisevtöö                                                                                                                                                              2 ak.t

11. Projekti vormistamine

 • Projekteerimise alused arvutiprogrammis                                                                                                  8 ak.t
 • Tööjoonised                                                                                                                                                        6 ak.t
 • Kirjaliku presentatsiooni koostamine                                                                                                          10 ak.t
 • Projekti kaitsmine. Lõpptöö sisaldab mööblipaigutuse plaani, korpusmööbli projekteerimist,
  spetsifikatsiooni ja kirjalikku presentatsiooni.                                                                                           10 ak.t
 • Iseseisev töö                                                                                                                                                        5 ak.t

 

Kokku:                                                                                                                                             180 ak/t

Võimalikud vakantsid: 

 • Köögimööbli disainer – projekteerija
 • Mööblisalongi konsultant – korpusmööbli projekteerija

6. Õppevorm ja meetod

 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppekeel on vene keel.
 • Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 180 ak.tundi (sh. iseseisv töö 30 ak.tundi), millest 150 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 7. Hindamise põhimõtted

 • Koolituse lõpul sooritatakse arvestus ja Projektide kaitsmine.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui projekt on kaitstud, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
 • Kui projekt ei ole esitatud,  väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

 • Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Žanna Kriger

Haridus: on lõpetanud Euroülikooli sisearhitekti erialal.

Nii era- kui üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus enam kui 10 aastat. Omab laialdasi teadmisi antud valdkonnas. Suudab lihtsas ja hästimõistetavas keeles selgitada ka kõige raskemat teemat.

 

Copyright © All rights reserved.