Õppekorraldus

Õppekorraldus

Koolituskeskuse aadress on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
Õppekeel on eesti ja vene keel.
Asjaajamiskeel on eesti ja vene keel.
Koolitused toimuvad päeva- ja õhtuõppes ning grupi- või individuaalõppe vormis.
Täienduskoolituse kursused toimuvad kinnitatud õppekavade alusel ja määratud mahus. Mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

Õppekava on alusdokument.

EHIS-es registreeritud täiendkoolituse õppekava sisaldab:

  1. õppekava nimetust või koolituse teemat või pealkirja;
  2. õpingute alustamise tingimusi juhul, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  3. õppe sisu ja teemasid;
  4. õpiväljundeid;
  5. õppe kogumahtu;
  6. praktilise ja iseseisva töö osakaale;
  7. koolitaja kvalifikatsiooni;
  8. koolituse lõpetamise tingimusi;
  9. tunnistuse väljastamise korral õpiväljundite hindamise meetodid ja hindamiskriteeriumid.

Registreerimine ja õppijate täiendkoolitusele vastuvõtt. 

Koolitustel osalemiseks tuleb kursustele registreeruda. Seda saab teha:
1.    Helistades telefonil 56690105
2.    E-posti teel info@alr.ee. Neile, kes registreeruvad e-posti teel, saadab koolitaja kinnituse registreerimise kohta e-posti.
3.    Koha peal aadressil: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
4.    Täiendav info tel 56690105 või koduleheküljel www.alr.ee
5.    Enne koolituse algust sõlmitakse koolitusleping või kinnituskiri.

Koolituse alustamine. 

Koolitust alustatakse grupi moodustumisel. Inimeste arv grupis sõltub kursuse õppekavast.  Grupi suuruse määramisel lähtutakse eesmärgist, et koolitamine oleks võimalikult  efektiivne.
Koolituse algusest teavitab meie töötaja Teid telefoni või e-posti  teel ja täpsustab üksikasjad. Info avaldatakse ka www.alr.ee

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine. Õppetasu tagastamise tingimused ja kord.
Üldjuhul tuleb õppemaks kursuse eest tasuda enne kursuse algust. Pikemate koolituste puhul on võimalik tasuda osade kaupa. Konkreetne tasumise kord lepitakse kokku koolituslepingus.

Koolituselt ilma mõjuva põhjuseta puudumise korral ja koolituse pooleli jätmisel  õppetasu ei tagastata.

Mõjuvatel põhjustel (terviserike, elukoha muutus vms.) koolitusest loobumisel tagastatakse õppetasu 100 % juhul kui sellest on teavitatud vähemalt 7 päeva enne koolituse algust. Teatamisel vähem kui 3 päeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Pikema koolituse katkestamisel tuleb samuti 7 päeva ette teatada. Õppemaks arvestatakse proportsionaalselt koolitusel osaletud tundidele.

Koolituse eest saab tasuda:
1.    Sularahas koha peal aadressil: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
2.    ALR Arengukeskus MTÜ poolt väljastatud arve alusel pangaülekandega

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine – ALR Arengukeskus MTÜ-l on õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kui grupp ei täitu. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

Koolitusel osalemine ja lõpetamine.
Koolitusel osalemist takistavatest asjaoludest tuleb koheselt  koolitajat teavitada.
Õppetöös osalemist kinnitab osaleja oma allkirjaga vastaval registreerimislehel.
Kogu õppeperioodi vältel peavad kursuslased hoidma heaperemehelikult kooli vara ja täitma kooli töötajate korraldusi.
Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus (hinnatud õpiväljundite korral) või tõend (osalemise kohta).