»Konfliktsed olukorrad töös — Interaktiivne seminar, supervisioon.»

«Konfliktsed olukorrad töös — Interaktiivne seminar, supervisioon.»

Продолжительность: 30 ак. часов (5 ак. часов самостоятельная работа)

Cтоимость обучения: 250 — 450 евро/ с человека

26-40 участников обучения — 250 евро / с человека

16-25 участников обучения — 350 евро/ с человека

6-15  участников обучения — 450 евро / с человека

Описание

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

27.08.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: „Konfliktsed olukorrad töös. Interaktiivne seminar – supervisioon.“

Õppekava rühm: Psühholoogia

Koolitaja: Viktorija Weinrank

Õppekeel on eesti ja vene keel.

1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava

Konfliktsed olukorrad töös. Interaktiivne seminar – supervisioon.“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi tööks täiskasvanutega ning erinevate vanuserühma lastega. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

1.2 Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

1.3 Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

2.1 Abistada õpetajaid nende töös. Anda nõu keeruliste ja emotsionaalsete olukordade lahendamiseks.

2.2 Anda võimalus näha probleemi kõrvalt ja kolleegide abiga leida probleemidele lahendus

2.3 Ennetada pingelises töös tekkivat stressi ja läbipõlemist.

2.4 Suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 3.1 rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud suhtlemisega õpilastega ja nende vanematega

3.2 teeb head koostööd õpilastega ning vanematega, oma töökaaslastega

3.3 aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele klassis, koolis

3.4 lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad igapäevases töös

4. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, gümnaasiumi õpilased, lasteaia töötajad

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 30 ak.tundi, teoreetiline osa 10 ak.tundi, praktika 15 ak.t. (sh.iseseisev töö 5 tundi) ja sisaldab 25 teemat.

1 moodul. “Sissejuhatus. Teoreetiline osa  ja praktilised ülesanded“ 7 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

1.1 Tutvumine, esitlemine.

1.2 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.3 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumisega

1.4 Grupimängud

1.5 Sotsiomeetria skaalade ehitamine

1.6 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.7 Iseseisev töö

2 moodul. „Koostöö õpilastega“. Töö gruppides.  Praktilised ülesanded. 8 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

2.1 Avaring, arutlus

2.2 Õpilase tähtsus minu elus.

Mis on minu jaoks kõige keerulisem kaasaegse õpilase juures.

Milline vanusegrupp on minu jaoks kõige keerulisem.

2.3 Minu emotsionaalne seisund tööpäeva jooksul.

Mis muutub minu emotsionaalses seisundis konfliktse olukorra tekkides

(meeleolu, kehalised tunded). Minu isiklikud sisemised dialoogid endaga,

nii õpetaja kui inimesena töös õpilastega. “Läbipõrumised” minu kompetentsides.

2.4 Juhtumite supervision

2.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

2.6 Iseseisev töö

 3. moodul. „Koostöö täiskasvanutega“. Töö gruppides. Praktilised ülesanded  10 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

3.1 Avaring, Arutlus.

3.2 Vanemate tähtsus minu elus. Mis on minu jaoks kõige keerulisem kaasaegses vanemas.  Milline vanusegrupp on minu jaoks kõige keerulisem? Miks? Analüüs.

3.3 Minu emotsionaalne komponent, kui ma valmistun kohtuma inimestega.

Mis on kerge? Mis tuleb raskelt? Minu sisemine vastuseis?

Mis muutub minu emotsionaalses seisundis konflikti tekkides (meeleolu, kehalised tunded). Minu isiklikud sisemised dialoogid endaga, nii õpetaja kui inimesena töös lapsevanematega. «Läbipõrumised» minu kompetentsides, nii õpetaja kui inimesena.

3.4 Juhtumite supervisioon

3.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

3.6 Iseseisev töö

4 moodul. Kokkuvõttev moodul. Analüüs.Praktilised ülesanded.  5 ak.t (sh.iseseisev töö 2 ak.t)

4.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

4.2 Arutlus seminari jooksul omandatud informatsiooni teemadel

4.3 Saadud informatsiooni analüüs

4.4 Konfliktsetes olukordades käitumise algoritmi koostamine

4.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

4.6 Iseseisev töö

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks õpilastega ja vanematega. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega sa suhtled. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust. Töös kasutatakse grupijuhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetriat.

Kokku:                                                                                                                                 30 ak.t

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes koolitus.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 30 ak.t , (sh. iseseisev töö on 5 ak.tundi).

7. Hindamise põhimõtted

7.1.Koolituse lõpul:

  • analüüs tööks õpilastega ja täiskasvanutega
  • Soovitused lähtudes produktiivsest tööst kellega sa suhted
  • Erinevates keerulistes olukordades enda isikliku käitumise plaan

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Kui osalemine koolitusel on 100% koolituse mahust, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

8.2. Kui osaleja lõpetab koolituse enne 4.moodulit, siis väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Koolitus toimub koolitajaga kokkulepitud aadressil ning enne koolituse alustamist veendutakse, et keskkond on  sobiv koolituse läbiviimiseks:

-Ruumid  puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

— Ruumides on koolituse läbiviimiseks vajalik mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel  projektor ja arvuti.

-Ruumid ja tehnika  vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

10.2  Soovituslik —   jagada oma isiklikke juhtumeid töös

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

11.1 ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Viktoria Wenrank

Haridus

Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid.

S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala.

Eesti Moreno Koolituskeskus „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“.

International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine.

IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog.

Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.