»Konfliktsed olukorrad töös — Interaktiivne seminar, supervisioon.»

«Konfliktsed olukorrad töös — Interaktiivne seminar, supervisioon.»

Продолжительность: 30 ак. часов (6 ак. часов самостоятельная работа)

Cтоимость обучения: 250 — 450 евро/ с человека

26-40 участников обучения — 250 евро / с человека

16-25 участников обучения — 350 евро/ с человека

6-15  участников обучения — 450 евро / с человека

Описание

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

27.08.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: „Konfliktsed olukorrad töös õpilaste ja lastevanematega“ . Interaktiivne seminar – supervisioon.

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktorija Weinrank

1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava

Konfliktsed olukorrad töös õpilaste ja lastevanematega“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi tööks täiskasvanutega ning erinevate vanuserühma lastega. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

1.2 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

2.1 Abistada õpetajaid nende töös. Anda nõu keeruliste ja emotsionaalsete olukordade lahendamiseks.

2.2 Anda võimalus näha probleemi kõrvalt ja kolleegide abiga leida probleemidele lahendus

2.3 Ennetada pingelises töös tekkivat stressi ja läbipõlemist.

2.4 Suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 3.1 rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud suhtlemisega õpilastega ja nende vanematega

3.2 teeb head koostööd õpilastega ning vanematega, oma töökaaslastega

3.3 aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele klassis, koolis

3.4 lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad igapäevases töös

4. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, gümnaasiumi õpilased, lasteaia töötajad

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 30 ak.tundi, teoreetiline osa 10 ak.tundi, praktika 15 ak.t. (sh.iseseisv töö 6 tundi) ja sisaldab 25 teemat.

1 moodul. “Sissejuhatus. Teoreetiline osa  ja praktilised ülesanded“ 7 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

1.1 Tutvumine, esitlemine.

1.2 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.3 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumisega

1.4 Grupimängud

1.5 Sotsiomeetria skaalade ehitamine

1.6 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.7 Iseseisev töö

2 moodul. „Koostöö õpilastega“. Töö gruppides.  Praktilised ülesanded. 8 ak.t (sh.iseseisev töö 2 ak.t)

2.1 Avaring, arutlus

2.2 Õpilase tähtsus minu elus.

Mis on minu jaoks kõige keerulisem kaasaegse õpilase juures.

Milline vanusegrupp on minu jaoks kõige keerulisem.

2.3 Minu emotsionaalne seisund tööpäeva jooksul.

Mis muutub minu emotsionaalses seisundis konfliktse olukorra tekkides

(meeleolu, kehalised tunded). Minu isiklikud sisemised dialoogid endaga,

nii õpetaja kui inimesena töös õpilastega. “Läbipõrumised” minu kompetentsides.

2.4 Juhtumite supervision

2.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

2.6 Iseseisev töö

 3. moodul. „Koostöö vanematega“Töö gruppides. Praktilised ülesanded  10 ak.t (sh.iseseisev töö 2 ak.t)

3.1 Avaring, Arutlus.

3.2 Vanemate tähtsus minu elus. Mis on minu jaoks kõige keerulisem kaasaegses vanemas.  Milline vanusegrupp on minu jaoks kõige keerulisem? Miks? Analüüs.

3.3 Minu emotsionaalne komponent, kui ma valmistun kohtuma lastevanematega.

Mis on kerge? Mis tuleb raskelt? Minu sisemine vastuseis?

Mis muutub minu emotsionaalses seisundis konflikti tekkides (meeleolu, kehalised tunded). Minu isiklikud sisemised dialoogid endaga, nii õpetaja kui inimesena töös lapsevanematega. «Läbipõrumised» minu kompetentsides, nii õpetaja kui inimesena.

3.4 Juhtumite supervisioon

3.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

3.6 Iseseisev töö

moodulKokkuvõttev moodulAnalüüs.Praktilised ülesanded.  5 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

4.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

4.2 Arutlus seminari jooksul omandatud informatsiooni teemadel

4.3 Saadud informatsiooni analüüs

4.4 Konfliktsetes olukordades käitumise algoritmi koostamine

4.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

4.6 Iseseisev töö

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks õpilastega ja vanematega. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega sa suhtled. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust. Töös kasutatakse grupijuhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetriat.

Kokku:                                                                                                                                 30 ak.t

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes koolitus.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 30 ak.t , (sh. iseseisev töö on 6 ak.tundi).

7. Hindamise põhimõtted

7.1.Koolituse lõpul:

  • analüüs tööks õpilastega ja vanematega
  • Soovitused lähtudes produktiivsest tööst kellega sa suhted
  • Erinevates keerulistes olukordades enda isikliku käitumise plaan

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

— vastavalt koolitaja nõudmisele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

10.2  Soovituslik —   jagada oma isiklikke juhtumeid töös

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

11.1 ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetajad:

Viktoria Wenrank

Haridus

Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid.

S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala.

Eesti Moreno Koolituskeskus „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“.

International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine.

IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog.

Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.