Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused.

Kestvus: 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö
Õppetasu: 2500 eur / osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige Ljudmila Romanjuk

Kinnitatud 12.01.2021

uuendatud 5.09.2022

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused

Õppekava rühm: Moe,-Sisedisain- ja tööstusdisain

Koolitajad: Žanna Kriger, Dmitri Kriger

Õppekeel on vene keel

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele disaineri, köögimööbli projekteerija  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist
 • Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
 • Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammis
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
 • projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
 • koostab tööjoonised
 • koostab interjööri 3D mudeli
 • koostab mööbli paigutuse plaani
 • koostab mööbli spetsifikatsiooni, valib viimistlusmaterjalid
 • orienteerub internetis mööbli valmistajate firmade kataloogides
 • koostab eskiisprojekti presentatsiooni
 • on suuteline töötama interjööri projekteerijana, disainer-konsultandina

4. Õpingute alustamise tingimused

 •  Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.
 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö.

ja sisaldab 11 teemat.

1.Disaineri eriala teoreetilised alused. Žanna Kriger 4 akt. (sh. 1 ak.t iseseisev töö)

 • Kursuse eesmärkide püstitamine ja ülesanne
 • Disaini mõiste ja liigid. Osutatavate teenuste liigid disaini valdkonnas
 • Interjööri disain kui kunsti eriliik
 • Iseseisev töö

2. Valgus ja stiil disainis. Žanna Kriger 17 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Valguse iseloomustus  ja selle mõju inimesele
 • Värvide kooskõla – tüpoloogia ja struktuur
 • Valgus kompositsiooni vahendina
 • Valguse emotsionaal-ruumilised omadused
 • Interjööri ja mööbli kaasaegsed stiilid.
 • Praktiline ülesanne: visuaalse tajumise illusioon
 • Iseseisev töö

3.Disain-kompositsiooni alused. Žanna Kriger 13 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Kompositsiooni liigid (frontaalne, ruumiline, mahuline)
 • Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)
 • Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, asümmeetria, rütm.
 • Kompositsiooni reeglid interjööris
 • Praktiline ülesanne:  saarekujuline objekt interjööris
 • Iseseisev töö

4. Disaini strateegia ja taktika. Žanna Kriger 11 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Disaini instrumendid
 • Disaineri erialane keel
 • Kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria
 • Disainprojekt ja tema staadiumid
 • Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz milline peegeldab interjööri stiili ja värvigammat
 • Iseseisev töö

5. Eluruumi ergonoomika. Žanna Kriger 13 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Eluruumi kujundamise printsiibid
 • Erinevate otstarvetega ruumide projekteerimine (esik, köök-söögituba, magamistuba,   kabinet/lastetuba) arvestades   antropomeetria andmeid
 • Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardmõõdud
 • Käiguteed vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid.
 • Spetsifikatsiooni koostamise alused, töö tootja firmade kataloogidega kasutades internetti
 • Mõõdistusjooniste koostamine
 • Praktiline ülesanne: mööbli paigutamine, mööbli tsoon korteri plaanil mastaabis
 • Iseseisev töö

6. Abiruumid (WC, vannituba). Žanna Kriger 6 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Ergonoomilised normid projekteerimisel
 • Ruumide ja tehnilise kommunikatsiooni (kanalisatsioon, vesi) vastastikune seos. Niiskete ruumide valgustus
 • Praktiline ülesanne: san tehniliste seadmete paigutus plaanil
 • Iseseisev töö

 7. Valgustus ja kaasaegse valgusdisaini alused. Žanna Kriger 9 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Valgusallikate liigid ja tüübid
 • Normid ja reeglid eluruumide valgustusele. Elektri tingmärgid joonistel
 • Praktiline ülesanne: valgusallikate hulga arvestus eluruumis
 • Iseseisev töö

 8. Kaasaegsed viimistlusmaterjalid. Žanna Kriger 9 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Lakk- ja värvkatted. Dekoratiivsed värvid ja krohvid. Dekoratiivpaneelide liigid
 • Põrandakatte materjalide liigid: puitplaadid, parkett, põrandalaud, limoleum, marmoleum, kork, vaipkate, keraamika.
 • Viimistlusmaterjalid niisketele ruumidele. Nende omadused.
 • Praktiline ülesanne: põrandakatete näitamine korteri plaanil
 • Iseseisev töö

9. Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis 3DsMax. Dmitri Kriger 42 akt. (sh. 12 ak.t iseseisev töö)

– interjööri modelleerimine sisearhitekti lahenduste ja jooniste baasil
– viimistluse materjaalide määramine valitud pinnale
– päevavalguse loomine, kaadri seadmine
– projekti fotorealistliku kujutise valmistamine, 3D eskiisi lõpptöötlus
– iseseisev töö

10. Projekti vormistamineprogrammis AutoCAD. Žanna Kriger 62 akt. (sh. 11 ak.t iseseisev töö)

 • Projekteerimise alused arvutiprogrammis
 • Tööjoonised
 • Kirjaliku presentatsiooni koostamine
 • Projekti kaitsmine.
 • Iseseisev töö

11. Korteri projektülesanne – pinnaga kuni 60 m2. Žanna Kriger 50 akt. (sh. 10 ak.t iseseisev töö)

 • Legendi ettevalmistus. Vajalike lähteandmete kogumine
 • Ruumide otstarbe määramine. Funktsionaalsed tsoonid ja plaanilahendused
 • Interjööri stiili ja värvigammat kajastava kollaaži ettevalmistus
 • Ruumides mööbli koosseisu määramine. Valgustite toitepunktide näitamine. San tehniliste seadmete valik
 • Ruumidele viimistlusmaterjalide valimine
 • Spetsifikatsiooni koostamine
 • Eskiisprojekti presentatsioon
 • Iseseisev töö:

Kokku:                                                                                                                                                                                                       235 ak/t

Võimalikud vakantsid: 

 • Disainer – projekteerija
 • Mööblisalongi konsultant – korpusmööbli projekteerija

6. Õppevorm ja meetod

 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Hindamise põhimõtted

 • Koolituse lõpul sooritatakse lõputöö (sisaldab mööbli paigutuse plaani, korpusmööbli projekteerimist, spetsifikatsioonide koostamist ja töö trükikujul esitamist) ja toimub Projekti kaitsmine.
 • Projekt esitatakse kahes vormis:1. Videoesitlus, mis sisaldab kogu infot projekti kohta, mille õpilane koolitusel on omandanud.
  2. Kontuuri kujunduse trükitud versioon. Eskiisprojekti trükitud variant

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui projekt on kaitstud, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
 • Kui projekt ei ole esitatud,  väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

 • Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
 • Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Žanna Kriger

Haridus: on lõpetanud Euroülikooli sisearhitekti erialal 2007.a.

Nii era- kui üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus enam kui 10 aastat. Omab laialdasi teadmisi antud valdkonnas. Suudab lihtsas ja hästimõistetavas keeles selgitada ka kõige raskemat teemat.

Koolitaja kogemus 2007 aastast.

Oma disain-projekteerija firma OÜ KM Design asutatud 29.04.2011 a.

Lisakoolitused enesearenguseks

Värvi konsultant 2006 a.

Regulaarsed näituste külastused

Holistika Instituut 2022 – …

Dmitri Kriger

Haridus: Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ (IATI) kõrgharidus 2008 – 2011a.

Spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel.

Koolitaja kogemus alates 2015 a.

Oma firma DK Stuudio OÜ 21.08.2014 a. 3D Max

Yellow Stuudio alates 2018 a. renderdaja

Lisakoolitused enesearenguseks

Render.Camp – online koolitused

Copyright © All rights reserved.

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

12.01.2021

uuendatud 5.09.2022

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused

Õppekava rühm: Moe,-Sisedisain- ja tööstusdisain

Koolitajad: Žanna Kriger, Dmitri Kriger

Õppekeel on vene keel

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Eluruumide kujundamise disainer. Projekteerimise alused (edaspidi õppekava) on alusdokument gümnaasiumiklasside õpilastele ja täiskasvanutele disaineri, köögimööbli projekteerija  erialast ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

 • Õpitavate oskuste valdamine
 • Anda teadmisi põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist
 • Anda põhilised teadmised elukeskkonna loomisest ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme , antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi.
 • Selgitada eluruumi põhiliste tsoonide printsiipe: esik, köök, magamistuba, kabinet, lastetuba

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • töötab iseseisvalt projekteerimise arvutiprogrammis
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele
 • projekteerib köögimööblit, moodulmööblit vastavalt stiilile ja interjöörile
 • koostab tööjoonised
 • koostab interjööri 3D mudeli
 • koostab mööbli paigutuse plaani
 • koostab mööbli spetsifikatsiooni, valib viimistlusmaterjalid
 • orienteerub internetis mööbli valmistajate firmade kataloogides
 • koostab eskiisprojekti presentatsiooni
 • on suuteline töötama interjööri projekteerijana, disainer-konsultandina

4. Õpingute alustamise tingimused

 •  Koolituse sihtgrupiks on  gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.
 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 235 ak.tundi, millest 180 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 55 ak.t on iseseisev töö.

ja sisaldab 11 teemat.

1.Disaineri eriala teoreetilised alused. Žanna Kriger 4 akt. (sh. 1 ak.t iseseisev töö)

 • Kursuse eesmärkide püstitamine ja ülesanne
 • Disaini mõiste ja liigid. Osutatavate teenuste liigid disaini valdkonnas
 • Interjööri disain kui kunsti eriliik
 • Iseseisev töö

2. Valgus ja stiil disainis. Žanna Kriger 17 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Valguse iseloomustus  ja selle mõju inimesele
 • Värvide kooskõla – tüpoloogia ja struktuur
 • Valgus kompositsiooni vahendina
 • Valguse emotsionaal-ruumilised omadused
 • Interjööri ja mööbli kaasaegsed stiilid.
 • Praktiline ülesanne: visuaalse tajumise illusioon
 • Iseseisev töö

3.Disain-kompositsiooni alused. Žanna Kriger 13 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Kompositsiooni liigid (frontaalne, ruumiline, mahuline)
 • Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)
 • Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, asümmeetria, rütm.
 • Kompositsiooni reeglid interjööris
 • Praktiline ülesanne:  saarekujuline objekt interjööris
 • Iseseisev töö

4. Disaini strateegia ja taktika. Žanna Kriger 11 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Disaini instrumendid
 • Disaineri erialane keel
 • Kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria
 • Disainprojekt ja tema staadiumid
 • Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz milline peegeldab interjööri stiili ja värvigammat
 • Iseseisev töö

5. Eluruumi ergonoomika. Žanna Kriger 13 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Eluruumi kujundamise printsiibid
 • Erinevate otstarvetega ruumide projekteerimine (esik, köök-söögituba, magamistuba,   kabinet/lastetuba) arvestades   antropomeetria andmeid
 • Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardmõõdud
 • Käiguteed vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid.
 • Spetsifikatsiooni koostamise alused, töö tootja firmade kataloogidega kasutades internetti
 • Mõõdistusjooniste koostamine
 • Praktiline ülesanne: mööbli paigutamine, mööbli tsoon korteri plaanil mastaabis
 • Iseseisev töö

6. Abiruumid (WC, vannituba). Žanna Kriger 6 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Ergonoomilised normid projekteerimisel
 • Ruumide ja tehnilise kommunikatsiooni (kanalisatsioon, vesi) vastastikune seos. Niiskete ruumide valgustus
 • Praktiline ülesanne: san tehniliste seadmete paigutus plaanil
 • Iseseisev töö

 7. Valgustus ja kaasaegse valgusdisaini alused. Žanna Kriger 9 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Valgusallikate liigid ja tüübid
 • Normid ja reeglid eluruumide valgustusele. Elektri tingmärgid joonistel
 • Praktiline ülesanne: valgusallikate hulga arvestus eluruumis
 • Iseseisev töö

 8. Kaasaegsed viimistlusmaterjalid. Žanna Kriger 9 akt. (sh. 3 ak.t iseseisev töö)

 • Lakk- ja värvkatted. Dekoratiivsed värvid ja krohvid. Dekoratiivpaneelide liigid
 • Põrandakatte materjalide liigid: puitplaadid, parkett, põrandalaud, limoleum, marmoleum, kork, vaipkate, keraamika.
 • Viimistlusmaterjalid niisketele ruumidele. Nende omadused.
 • Praktiline ülesanne: põrandakatete näitamine korteri plaanil
 • Iseseisev töö

9. Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis 3DsMax. Dmitri Kriger 42 akt. (sh. 12 ak.t iseseisev töö)

– interjööri modelleerimine sisearhitekti lahenduste ja jooniste baasil
– viimistluse materjaalide määramine valitud pinnale
– päevavalguse loomine, kaadri seadmine
– projekti fotorealistliku kujutise valmistamine, 3D eskiisi lõpptöötlus
– iseseisev töö

10. Projekti vormistamineprogrammis AutoCAD. Žanna Kriger 62 akt. (sh. 11 ak.t iseseisev töö)

 • Projekteerimise alused arvutiprogrammis
 • Tööjoonised
 • Kirjaliku presentatsiooni koostamine
 • Projekti kaitsmine.
 • Iseseisev töö

11. Korteri projektülesanne – pinnaga kuni 60 m2. Žanna Kriger 50 akt. (sh. 10 ak.t iseseisev töö)

 • Legendi ettevalmistus. Vajalike lähteandmete kogumine
 • Ruumide otstarbe määramine. Funktsionaalsed tsoonid ja plaanilahendused
 • Interjööri stiili ja värvigammat kajastava kollaaži ettevalmistus
 • Ruumides mööbli koosseisu määramine. Valgustite toitepunktide näitamine. San tehniliste seadmete valik
 • Ruumidele viimistlusmaterjalide valimine
 • Spetsifikatsiooni koostamine
 • Eskiisprojekti presentatsioon
 • Iseseisev töö:

Kokku:                                                                                                                                                                                                       235 ak/t

Võimalikud vakantsid: 

 • Disainer – projekteerija
 • Mööblisalongi konsultant – korpusmööbli projekteerija

6. Õppevorm ja meetod

 • Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.
 • Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Hindamise põhimõtted

 • Koolituse lõpul sooritatakse lõputöö (sisaldab mööbli paigutuse plaani, korpusmööbli projekteerimist, spetsifikatsioonide koostamist ja töö trükikujul esitamist) ja toimub Projekti kaitsmine.
 • Projekt esitatakse kahes vormis:1. Videoesitlus, mis sisaldab kogu infot projekti kohta, mille õpilane koolitusel on omandanud.
  2. Kontuuri kujunduse trükitud versioon. Eskiisprojekti trükitud variant

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
 • Kui projekt on kaitstud, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
 • Kui projekt ei ole esitatud,  väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

 • Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.
 • Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

 • Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.
 • Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Žanna Kriger

Haridus: on lõpetanud Euroülikooli sisearhitekti erialal 2007.a.

Nii era- kui üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus enam kui 10 aastat. Omab laialdasi teadmisi antud valdkonnas. Suudab lihtsas ja hästimõistetavas keeles selgitada ka kõige raskemat teemat.

Koolitaja kogemus 2007 aastast.

Oma disain-projekteerija firma OÜ KM Design asutatud 29.04.2011 a.

Lisakoolitused enesearenguseks

Värvi konsultant 2006 a.

Regulaarsed näituste külastused

Holistika Instituut 2022 – …

Dmitri Kriger

Haridus: Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ (IATI) kõrgharidus 2008 – 2011a.

Spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel.

Koolitaja kogemus alates 2015 a.

Oma firma DK Stuudio OÜ 21.08.2014 a. 3D Max

Yellow Stuudio alates 2018 a. renderdaja

Lisakoolitused enesearenguseks

Render.Camp – online koolitused

Copyright © All rights reserved.