Interaktiivne veebiseminar: “Mida peab teadma raamatupidaja raamatupidamise andmete töötlemisel ning mis on temale laienevad andmekaitse nõuded? “

Interaktiivne veebiseminar: “Mida peab teadma raamatupidaja raamatupidamise andmete töötlemisel ning mis on temale laienevad andmekaitse nõuded? “

Kestvus: 4 ak.tundi 

4.11.2022 – registreerimine avatud

Tasu: 120 eur

 

 

Kirjeldus

Koolituse eesmärk on selgitada, millised andmekaitse kohustused laienevad raamatupidajatele, kuidas jagunevad kohustused isikuandmete töötlemisel erinevate osapoolte vahel (klient, raamatupidaja, tarkvara pakkuja) ja millised on iga osapoolte õigused ja kohustused, sh andmete kustutamise eest, samuti selgitada kes vastutab andmete töötlemisega seotud nõuete rikkumise eest.

Koolituse läbinu teab, millised on isikuandmete töötlemise põhimõtted, millised dokumendid peavad töötlejal olema seaduse nõuete täitmiseks, millised on andmekaitse nõuded andmete säilitamisel, andmetöötlejate õigused ja kohustused ning milline on sellega kaasnev vastutus.

Koolituse viib läbi Julia Gramma, Advokaadibüroo CORE Legal vandeadvokaat

Õppe kestvus 4 AT

Interaktiivne loeng ning osalejate kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.

Koolituse programm

 • Mis on isikuandmed ja töötlemise seaduslikud alused ja põhimõtted?
 • Vastutav vs volitatud isikandmete töötleja ning sellega kaasnev vastutus?
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted raamatupidamisteenuse osutamisel
 • Millised on õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks (nõusolek, seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi, lepingust tulenev õigus, muud alused)?
 • Kellele kuuluvad raamatupidamise andmed?
 • Millised andmed on raamatupidamise andmed?
 • Millised on raamatupidamise andmetega seotud põhilised töötlustoimingud?
 • Millised on osapoolte õigused ja kohustused andmete töötlemisel?
 • Kes vastutab andmetega töötlemisega seotud nõuete rikkumise eest?
 • Mis saab peale lepingu lõppemist isikuandmetest?
 • Andmekaitse kohustuslikud dokumendid, mis peavad olema raamatupidamisteenuse osutamisel.