Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis 3DsMax.

Kestvus: 42 ak.tundi, millest 30 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 12 ak.t on iseseisev töö.
Õppetasu: 550 eur / osaleja

ALR Arengukeskus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/ru/uslugi/karera-i-obuchenie/karta-obucheniya

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel võimalik saada 20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige Ljudmila Romanjuk

Kinnitatud 14.07.2023

Õppekava nimetus: Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis 3DsMax.

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppejõud: Dmitri Kriger

Õppekeel on vene keel

  1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskus MTÜ Interjööri 3D modelleerimine spetsiaalprogrammis 3DsMax õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ja Täiskasvanute koolituse seadusest
1.2 Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
1.3 Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel (Skype).

2. Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased 3Ds MAXi kasutamise oskused.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
– koostab interjööri 3D mudeli
– loob staatilisi stseene,
– modelleerib primitiivide ja parameetriliste modifikaatorite abil
– töötab materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega
– loob kolmemõõtmelisi ruume ja fotorealistlikke kujutisi kolmemõõtmelistest objektidest

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1 Koolituse sihtgrupiks on gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud.
4.2 Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
4.3 Õppijal on olemas elementaarsed interjööri projekteerimise oskused.
4.4 Õppija alustab õpinguid kirjaliku lepingu ja koolitustellimuse alusel
4.5 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu
Õppekava kogumaht on 42 ak.tundi, millest 30 ak.t on auditoorne ja praktiline töö ning 12 ak.t on iseseisev töö.

Õppekava sisu:
– interjööri modelleerimine sisearhitekti lahenduste ja jooniste baasil
– viimistluse materjalide määramine valitud pinnale
– päevavalguse loomine, kaadri seadmine
– projekti fotorealistliku kujutise valmistamine, 3D eskiisi lõpptöötlus
– iseseisev töö

6. Õppevorm ja meetod
6.1 Koolitus toimub õhtuõppes 1-2 korda nädalas kuni 3 kuud õppeaasta jooksul.
6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.
6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid.
7.1. Hindamisel arvestatakse teooria ja praktika tundidest osavõttu.
7.2 Koolituse lõpul sooritatakse praktiline töö.
7.3 Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigesti sooritatud tööd.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
8.1 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% teooria ja praktika tundidest ning praktilise töö sooritamise õigsus vähemalt 60% töö mahust.
8.2 Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 8.1. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
8.3 Vähemalt 70% teooria tundides osalenutele, kelle praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust, või kes ei ole praktilist tööd sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

  1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

  1. Õppematerjalid

10.1 Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.

10.2 Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitajad:

Dmitri Kriger

Haridus: Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi OÜ (IATI) kõrgharidus 2008 – 2011a.

Spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel.Koolitaja kogemus alates 2015 a.Oma firma DK Stuudio OÜ 21.08.2014 a. 3D Max.

Yellow Stuudio alates 2018 a. renderdaja

Lisakoolitused enesearenguseks

Render.Camp – online koolitused

Copyright © All rights reserved.