“Konfliktsed olukorrad töös – Interaktiivne seminar, supervisioon.”

NB! Õppekava muutub lähiajal seoses koolitaja vahetumisega.

Kestvus: 30 ak.tundi (sh.iseseisev töö 5 ak.t)
Õppetasu: 150 – 450 eur/ osaleja

30 inimest – 150 eur / osaleja

20 ja rohkem – 250 eur / osaleja

Kuni 20-le inimesele – 350 eur / osaleja

Kuni 10-le inimesele – 450 eur / osaleja

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

27.08.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: „Konfliktsed olukorrad töös. Interaktiivne seminar – supervisioon.“

Õppekava rühm: Psühholoogia

Koolitaja: Viktorija Weinrank

Õppekeel on eesti ja vene keel.

1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava

Konfliktsed olukorrad töös. Interaktiivne seminar – supervisioon.“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi tööks täiskasvanutega ning erinevate vanuserühma lastega. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

1.2 Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

1.3 Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusena õppija:

2.1 Lahendab keerulised ja emotsionaalsed olukorrad

2.2 Näeb probleemi kõrvalt ja leiab kolleegide abiga probleemile lahenduse

2.3 Ennetab pingelises töös tekkivat stressi ja läbipõlemist

2.4 Suunab kollektiivi liikmeid efektiivsemale tööle

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 3.1 rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud suhtlemisega õpilaste/lastega ning nende vanematega

3.2 teeb head koostööd õpilastega ning vanematega, oma töökaaslastega

3.3 aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele klassis, koolis

3.4 lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad igapäevases töös

4. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, lasteaia töötajad.

4.2 Õppija alustab õpinguid kirjaliku lepingu ja koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 30 ak.tundi, teoreetiline osa 10 ak.tundi, auditoorne praktika 15 ak.t, iseseisev töö 5 tundi ja sisaldab 25 teemat.

1 Teema.“Sissejuhatus. Teoreetiline osa  ja praktilised ülesanded“ 7 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

1.1 Tutvumine, esitlemine.

1.2 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.3 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumisega

1.4 Grupimängud

1.5 Sotsiomeetria skaalade ehitamine

1.6 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.7 Iseseisev töö

2 Teema. „Koostöö õpilastega“. Töö gruppides.  Praktilised ülesanded. 8 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

2.1 Avaring, arutlus

2.2 Õpilase tähtsus minu elus.

Mis on minu jaoks kõige keerulisem kaasaegse õpilase juures.

Milline vanusegrupp on minu jaoks kõige keerulisem.

2.3 Minu emotsionaalne seisund tööpäeva jooksul.

Mis muutub minu emotsionaalses seisundis konfliktse olukorra tekkides

(meeleolu, kehalised tunded). Minu isiklikud sisemised dialoogid endaga,

nii õpetaja kui inimesena töös õpilastega. “Läbipõrumised” minu kompetentsides.

2.4 Juhtumite supervision

2.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

2.6 Iseseisev töö

 3 Teema. „Koostöö täiskasvanutega“. Töö gruppides. Praktilised ülesanded  10 ak.t (sh.iseseisev töö 1 ak.t)

3.1 Avaring, Arutlus.

3.2 Vanemate tähtsus minu elus. Mis on minu jaoks kõige keerulisem kaasaegses vanemas.  Milline vanusegrupp on minu jaoks kõige keerulisem? Miks? Analüüs.

3.3 Minu emotsionaalne komponent, kui ma valmistun kohtuma inimestega.

Mis on kerge? Mis tuleb raskelt? Minu sisemine vastuseis?

Mis muutub minu emotsionaalses seisundis konflikti tekkides (meeleolu, kehalised tunded). Minu isiklikud sisemised dialoogid endaga, nii õpetaja kui inimesena töös lapsevanematega. «Läbipõrumised» minu kompetentsides, nii õpetaja kui inimesena.

3.4 Juhtumite supervisioon

3.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

3.6 Iseseisev töö

4 Teema. Kokkuvõttev osa. Analüüs.Praktilised ülesanded.  5 ak.t (sh.iseseisev töö 2 ak.t)

4.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

4.2 Arutlus seminari jooksul omandatud informatsiooni teemadel

4.3 Saadud informatsiooni analüüs

4.4 Konfliktsetes olukordades käitumise algoritmi koostamine

4.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

4.6 Iseseisev töö

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks õpilastega ja vanematega. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega sa suhtled. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust. Töös kasutatakse grupijuhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetriat.

 

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

7. Koolituse lõpul:

  • analüüs tööks õpilastega ja täiskasvanutega
  • Soovitused lähtudes produktiivsest tööst kellega sa suhted
  • Erinevates keerulistes olukordades enda isikliku käitumise plaan

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Kui osalemine koolitusel on 100% koolituse mahust, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Koolitus toimub koolitajaga kokkulepitud aadressil ning enne koolituse alustamist veendutakse, et keskkond on  sobiv koolituse läbiviimiseks:

-Ruumid  puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

– Ruumides on koolituse läbiviimiseks vajalik mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel  projektor ja arvuti.

-Ruumid ja tehnika  vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

10.2  Soovituslik –   jagada oma isiklikke juhtumeid töös

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

11.1 ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Viktoria Wenrank

Haridus

Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid.

S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala.

Eesti Moreno Koolituskeskus „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“.

International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine.

IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog.

Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.