Küünetehnik (Klassikaline maniküür / Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus )

Kestvus: 330 ak.tundi (sh.iseseisev töö 40 ak.tundi), millest 290 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: 2500.-

 

Kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

16.07.2020

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Küünetehnik  (Klassikaline maniküür / Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus )

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Koolitaja: Tatjana Popel

Õppekeel on vene keel.

1. Üldsätted

ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Küünetehnik (Klassikaline maniküür/ Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus) “ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava on koostatud lähtudes Erakooliseaduse sätetest.

  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

2.1  Kursus võimaldab anda teadmisi ja oskusi maniküürist ja pediküürist geelküüntemodelleerimisest ja

lisaks praktilisi oskusi lihtsamate disainide elementidest.
Küünetehniku eesmärk on õpetada oma õppijaid kõikide töö peensuste  ja teadmistega
sellel erialal.

 3. Õpiväljundid

3.1 Õppija omandab teadmisi:
1- õigusaktid: töökeskkond, tööõigus, tervisekaitse, tarbijakaitse
2- töökeskkonnaohutus: tööohutus, tuleohutus, töötervishoid, tööhügieeni- ja sanitaarnõuded,
esmaabi
3- klienditeenindus: suhtlemise olemus, käitumine suhtlemissituatsioonides, stress
4- nahahaigused
5- asjaajamine
6- kunstküüntega kaasnevate protseduuride teostamiseks vajalikud vahendid
7- kunstküünte hooldustooted, nende otstarve ja kulunorm
8- kunstküünte ajalugu
9- käte- ja jalgade anatoomia ja füsioloogia
10- küünte- ja nahamuutused
11- erialane aparatuur
12- käte- ja jalgade hooldused, massaaž, võimlemine
13- küüned ja toitmine
13- hooldustes kasutatav erinevatel vooluliikidel põhinev aparatuur ja nende tööpõhimõtted
14- parafiinihooldus
Lisaoskused ja teadmised: lihtsamate disainide näited
1- Aksessuaaride maailm ja nende kasutamine
2- prantsuse maniküür

4. Õpingute alustamise tingimused

4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu või kinnituskiri koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 330 ak.tundi (s.h.iseseisv töö 40 ak.tundi) ja 290 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.

1. Mooduli nimetus: Üldõpingute moodulid  Maht:  25 tundi
1.1 Dokumenditöö
1.2 Töökeskkonna ohutuse alused
Kutse-eetika
Jäätmekäitlus
Esmaabi
1.3 Suhtlemise ja klienditeeninduse alused
Suhtlemise alused
Klienditeeninduse alused
1.4 Desinfektsioon
Instrumentide desinfektsioon
Naha desinfektsioon
Ruumi desinfektsioon
1.5 Sanitaarnormid salongis
2. Mooduli nimetus: Maniküüri moodulid  Maht:  60 tundi
Tunnid
2.1 Sissejuhatus maniküürile
Naha ja küünte anatoomia
Küüne struktuur
Küüne histoloogia
Küüned ja tervislik seisund
Nahahaigused kätel
Küünehaigused
Kätemassaaž
Käte võimlemine
Parafiinihooldus
Küüned ja toitmine
Küünevormid
2.2 Klassikaline maniküür (teooria)
Praaktika 1
2.3 SPA maniküür (teooria)
Praktika 2
2.4 Meeste maniküür (teooria)
2.5 Euroopa maniküür (teooria)
2.6 Laste maniküür (teooria)
2.7 Kuum maniküür (teooria)
2.8 Maniküür geellakkiga + hooldus (teooria)
Maniküür geellakkiga + hooldus (praktika)
2.9 Eksam (teooria)
2.10 Eksam (praktika)
3. Mooduli nimetus: Pediküüri moodulid    Maht:  40 tundi
3.1 Sissejuhatus pediküürile
Anatoomia
Füsioloogia
Küüne struktuur
Nahahaigused
Küünehaigused
Piling (sügav ja pealispindne)
Kosmeetikavahendid jaladele
Nahapaksendite maha võtmine  
Jalade massaaž
3.2 Klassikaline pediküür (teooria)
Praktika 3
3.3 Bioloogiline pediküür (teooria)
3.4 SPA pediküür (teooria)
Praktika 4
3.5 Eksam (teooria)
3.6 Eksam (praktika)
4. Mooduli nimetus: Geelküünte modelleerimise moodulid  Maht:  105 tundi
4.1 Sissejuhatus geelküünte modeleerimisele
4.2 Pikendus tippidele (teooria)
Pikendus tippidele (praaktika) 1 kord
4.3 Pikendus šabloonidele (teooria)
Pikendus šabloonidele (praktika) 2 korda
4.4 Küünepinna pikendamine
4.5 Prantsuse maniküür
4.6 Hoolduse eripärad iga pikenduse puhul (3 korda)
4.7 Lihtsamate disainide näited
4.8 Eksam (teooria)
4.9 Eksam (praktika)
5.1 LÕPUEKSAM   20
6.1 Iseseisev töö   40
7.1 Lisa praktika   40 

Võimalikud vakantsid: – Küünetehnik (Klassikaline maniküür / Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus )

6.Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 6 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab 330 ak.tundi (s.h.iseseisv töö 40 ak.tundi) ja 290 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.

 7. Hindamise põhimõtted 

7.1  Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundides osavõttu;
Teoreetilisi teadmisi testitakse kirjalikult ja hinnatakse viieballilise süsteemi järgi;
Praktilised oskused saavad suulise hinnangu kõikidel praktika tundidel, igale tööle
tehtud kirjalik retsensioon õpetaja poolt säilitakse koolis;
Praktika töö kontrollitakse lõputööl, mis hinnatakse kümneballilise süsteemi järgi;
Kui töö ei ole arvestatud, antakse õpilasele võimalus korrata seda hiljem. Aeg kokkulepel.

 7.2.Koolituse lõpul sooritatakse eksam.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 8.1 Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% teooria tundidest, 90% praktika tundidest ja 75% iseseisvast tööst ning sooritas kõik õppekavas olevad arvestused ja praktilised tööd ning on sooritatud lõputöö. Sellisel puhul väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.       

8.2 Kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud, väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn ja Meleka 9, Tallinn.

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks olemas mööbel: lauad, toolid, tahvlid, ning muud vajalikud vahendeid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.

10.2. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Tatjana Popel

Kogenud ja sertifitseeritud iluteenindaja (maniküüri-, pediküüri-,geelküünte modelleerimise-, kosmeetiku- ja depilatsiooni jm valdkondades). Töökogemus on 9 aastat pidevat tööd. Täiendab regulaarselt oma teadmisi ja oskusi. On õppinud nii Eestis kui ka välismaal.

Haridus:

2005-2009 – Keskkonnakaitse teaduskond (Bakalaureuse kraad)

2010 – Kulmude ja ripsmete värvimise ning modelleerimise kursused

2011- Maniküüri- ja pediküüri kursused

2011 – Geelküünte modelleerimise kursused

2011 – Gelish seminar-koolitus

2011 – Depilatsiooni koolitus

2011 – Ripsmepikenduse koolitus

2012 – SESDERMA PRODUCTS and PEELINGS koolitus

2012 – Methods and techniques for “To You” Treatments

2014 – Supernail ProGel geellaki tootekoolitus

2014 – Spa Ritual tootekoolitus

2014 – Sooja parafiini hoolduse koolitus

2014 – Nail art geellakkidega koolitus

2014 – Sooja parafiiniga näohoolduse koolitus

2014 – Algologie base training

2014 – BeBare ja Byothea depilatsioonitoodete koolitus

2014 – BeBare ja Arcocere depilatsioonitoodete koolitus

2014 – AHA-peeling training

2014 – Программа обзорного и практического семинара HYAMATRIX

2015 – WTF Wonderful toes & fingers koolitus

2015 – GlamLac seminar-koolitus

2015 – Glamlashes Semi-Permnent Mascara Trainings

2016 – Gel polish nail art. Abstraction. Graphics. Thin lines – World Class Qualified Award

2016 – Silmaümbruse erihoolduste koolitus

2016 – Permanent Make Up Course

2017 – Hügieenikoolitus iluteenindajale

2017 – Organique Pumpkin Line ja Aloe Vera Calming näohoolduste tootekoolitus

2017 – 2021  – Õenduse õppetool 

Copyright © All rights reserved.

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

16.07.2020

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Küünetehnik  (Klassikaline maniküür / Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus )

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Koolitaja: Tatjana Popel

Õppekeel on vene keel.

1. Üldsätted

ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava „Küünetehnik (Klassikaline maniküür/ Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus) “ (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanutele ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

2.1  Kursus võimaldab anda teadmisi ja oskusi maniküürist ja pediküürist geelküüntemodelleerimisest ja

lisaks praktilisi oskusi lihtsamate disainide elementidest.
Küünetehniku eesmärk on õpetada oma õppijaid kõikide töö peensuste  ja teadmistega
sellel erialal.

 3. Õpiväljundid

3.1 Õppija omandab teadmisi:
1- õigusaktid: töökeskkond, tööõigus, tervisekaitse, tarbijakaitse
2- töökeskkonnaohutus: tööohutus, tuleohutus, töötervishoid, tööhügieeni- ja sanitaarnõuded,
esmaabi
3- klienditeenindus: suhtlemise olemus, käitumine suhtlemissituatsioonides, stress
4- nahahaigused
5- asjaajamine
6- kunstküüntega kaasnevate protseduuride teostamiseks vajalikud vahendid
7- kunstküünte hooldustooted, nende otstarve ja kulunorm
8- kunstküünte ajalugu
9- käte- ja jalgade anatoomia ja füsioloogia
10- küünte- ja nahamuutused
11- erialane aparatuur
12- käte- ja jalgade hooldused, massaaž, võimlemine
13- küüned ja toitmine
13- hooldustes kasutatav erinevatel vooluliikidel põhinev aparatuur ja nende tööpõhimõtted
14- parafiinihooldus
Lisaoskused ja teadmised: lihtsamate disainide näited
1- Aksessuaaride maailm ja nende kasutamine
2- prantsuse maniküür

4. Õpingute alustamise tingimused

4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud.

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu või kinnituskiri koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 330 ak.tundi (s.h.iseseisv töö 40 ak.tundi) ja 290 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.

1. Mooduli nimetus: Üldõpingute moodulid  Maht:  25 tundi
1.1 Dokumenditöö
1.2 Töökeskkonna ohutuse alused
Kutse-eetika
Jäätmekäitlus
Esmaabi
1.3 Suhtlemise ja klienditeeninduse alused
Suhtlemise alused
Klienditeeninduse alused
1.4 Desinfektsioon
Instrumentide desinfektsioon
Naha desinfektsioon
Ruumi desinfektsioon
1.5 Sanitaarnormid salongis
2. Mooduli nimetus: Maniküüri moodulid  Maht:  60 tundi
Tunnid
2.1 Sissejuhatus maniküürile
Naha ja küünte anatoomia
Küüne struktuur
Küüne histoloogia
Küüned ja tervislik seisund
Nahahaigused kätel
Küünehaigused
Kätemassaaž
Käte võimlemine
Parafiinihooldus
Küüned ja toitmine
Küünevormid
2.2 Klassikaline maniküür (teooria)
Praaktika 1
2.3 SPA maniküür (teooria)
Praktika 2
2.4 Meeste maniküür (teooria)
2.5 Euroopa maniküür (teooria)
2.6 Laste maniküür (teooria)
2.7 Kuum maniküür (teooria)
2.8 Maniküür geellakkiga + hooldus (teooria)
Maniküür geellakkiga + hooldus (praktika)
2.9 Eksam (teooria)
2.10 Eksam (praktika)
3. Mooduli nimetus: Pediküüri moodulid    Maht:  40 tundi
3.1 Sissejuhatus pediküürile
Anatoomia
Füsioloogia
Küüne struktuur
Nahahaigused
Küünehaigused
Piling (sügav ja pealispindne)
Kosmeetikavahendid jaladele
Nahapaksendite maha võtmine  
Jalade massaaž
3.2 Klassikaline pediküür (teooria)
Praktika 3
3.3 Bioloogiline pediküür (teooria)
3.4 SPA pediküür (teooria)
Praktika 4
3.5 Eksam (teooria)
3.6 Eksam (praktika)
4. Mooduli nimetus: Geelküünte modelleerimise moodulid  Maht:  105 tundi
4.1 Sissejuhatus geelküünte modeleerimisele
4.2 Pikendus tippidele (teooria)
Pikendus tippidele (praaktika) 1 kord
4.3 Pikendus šabloonidele (teooria)
Pikendus šabloonidele (praktika) 2 korda
4.4 Küünepinna pikendamine
4.5 Prantsuse maniküür
4.6 Hoolduse eripärad iga pikenduse puhul (3 korda)
4.7 Lihtsamate disainide näited
4.8 Eksam (teooria)
4.9 Eksam (praktika)
5.1 LÕPUEKSAM   20
6.1 Iseseisev töö   40
7.1 Lisa praktika   40 

Võimalikud vakantsid: – Küünetehnik (Klassikaline maniküür / Klassikaline pediküür / Geelküünte paigaldus )

6.Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 6 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab 330 ak.tundi (s.h.iseseisv töö 40 ak.tundi) ja 290 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid.

 7. Hindamise põhimõtted 

7.1  Hindamisel arvestatakse teooria- ja praktikatundides osavõttu;
Teoreetilisi teadmisi testitakse kirjalikult ja hinnatakse viieballilise süsteemi järgi;
Praktilised oskused saavad suulise hinnangu kõikidel praktika tundidel, igale tööle
tehtud kirjalik retsensioon õpetaja poolt säilitakse koolis;
Praktika töö kontrollitakse lõputööl, mis hinnatakse kümneballilise süsteemi järgi;
Kui töö ei ole arvestatud, antakse õpilasele võimalus korrata seda hiljem. Aeg kokkulepel.

 7.2.Koolituse lõpul sooritatakse eksam.

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 8.1 Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales 75% teooria tundidest, 90% praktika tundidest ja 75% iseseisvast tööst ning sooritas kõik õppekavas olevad arvestused ja praktilised tööd ning on sooritatud lõputöö. Sellisel puhul väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.       

8.2 Kui lõpetamise tingimused ei ole täidetud, väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: Väike-Ameerika 8, Tallinn ja Meleka 9, Tallinn.

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks olemas mööbel: lauad, toolid, tahvlid, ning muud vajalikud vahendeid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

10.1.  Õppijatele on tagatud õppetööks vajalikud õppematerjalid.

10.2. Kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Tatjana Popel

Kogenud ja sertifitseeritud iluteenindaja (maniküüri-, pediküüri-,geelküünte modelleerimise-, kosmeetiku- ja depilatsiooni jm valdkondades). Töökogemus on 9 aastat pidevat tööd. Täiendab regulaarselt oma teadmisi ja oskusi. On õppinud nii Eestis kui ka välismaal.

Haridus:

2005-2009 – Keskkonnakaitse teaduskond (Bakalaureuse kraad)

2010 – Kulmude ja ripsmete värvimise ning modelleerimise kursused

2011- Maniküüri- ja pediküüri kursused

2011 – Geelküünte modelleerimise kursused

2011 – Gelish seminar-koolitus

2011 – Depilatsiooni koolitus

2011 – Ripsmepikenduse koolitus

2012 – SESDERMA PRODUCTS and PEELINGS koolitus

2012 – Methods and techniques for “To You” Treatments

2014 – Supernail ProGel geellaki tootekoolitus

2014 – Spa Ritual tootekoolitus

2014 – Sooja parafiini hoolduse koolitus

2014 – Nail art geellakkidega koolitus

2014 – Sooja parafiiniga näohoolduse koolitus

2014 – Algologie base training

2014 – BeBare ja Byothea depilatsioonitoodete koolitus

2014 – BeBare ja Arcocere depilatsioonitoodete koolitus

2014 – AHA-peeling training

2014 – Программа обзорного и практического семинара HYAMATRIX

2015 – WTF Wonderful toes & fingers koolitus

2015 – GlamLac seminar-koolitus

2015 – Glamlashes Semi-Permnent Mascara Trainings

2016 – Gel polish nail art. Abstraction. Graphics. Thin lines – World Class Qualified Award

2016 – Silmaümbruse erihoolduste koolitus

2016 – Permanent Make Up Course

2017 – Hügieenikoolitus iluteenindajale

2017 – Organique Pumpkin Line ja Aloe Vera Calming näohoolduste tootekoolitus

2017 – 2021  – Õenduse õppetool 

Copyright © All rights reserved.