Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused

Kestvus 6 ak.tundi, millest 4 ak.t on auditoorne töö ja 2 ak.t iseseisev töö.

Õppetasu: 120.- /  osaleja

ALR Arengukeskus on Eesti Töötukassa partner

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee

Kirjeldus

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

08.01.2019

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused

Õppekava rühm: Õigus

Koolitaja: vandeadvokaat Julia Gramma

Õppekeel on eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused, õpiltase isikuandmete kaitse kooliasutuses (edaspidi õppekava) on alusdokument põhikooli ja gümnaasiumi töötajate ning sobib ka lasteaia töötajatele
  • (edaspidi koolitöötajad) erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.
  • Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.
 1. Koolituse eesmärk:
 • Anda osalejatele teadmised, mis on seotud õigustega ja kohustustega
 • Probleemide kergem lahendamine suhtluses.
 • Suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle
 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • tunneb koolitöötajale vajalikku seadusandlust, teab oma õigusi ja kohustusi
 • teeb professionaalset koostööd kollektiivi liikmetega, lastevanemate ja õpilastega
 • lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad kollektiivis
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumi töötajad.

4.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri

 1. Õppekava maht ja sisu

5.1 Õppekava näeb ette 6 ak.tundi (sh. iseseisev töö 2 ak.tundi) ja sisaldab 5 teemat.

 1. Koolitöötajate teadmiste arendamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse valguses ning igapäevases töös vajamineva seadusandluse tundmine;
 2. Oskuste arendamine: nõuetekohaselt ja professionaalselt reageerida olukordadele, kus õpilase käitumine on kas õppimist või õpetamist häiriv või ohtlik;
 3. Millised on koolitöötajate õigused ja kohustused õpilase esemete või ainete hoiule võtmisel, mis on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt koolis keelatud.   Millised on koolitöötajate õigused ja kohustused õpilase valduses olevate asjade ja õpilase kasutuses oleva kapi läbi vaatamisel;
 4. Põhikooli- ja gümnaasiumi sisemised dokumendid, mis reguleerivad koolitöötajate ja vanemate suhtlemist;
 5. Teadmiste arendamine õpilaste isikuandmete kaitse küsimustes;

Kokku: 6 ak/t (sh. iseseisev töö 2 ak.tundi)

5.2 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine.

Õppekava kokku: 6 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus/seminar toimub päeva- ja/või õhtuõppes, päevaõpe kestab kuni 1 päev ja õhtuõpe kuni 2 päeva.

6.2 Õppetöö viiakse läbi suulise loengu vormis.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Üks õppepäev kestab vähemalt 2 ak. tundi ja mitte rohkem kui 6 ak tundi.

 1. Koolituse tulemusel:
 • Seminaril täies ulatuses osalenud saavad uusi vajalikke teadmisi igapäevaseks tööks
 • Antakse kaasa soovitused produktiivseks tööks kollektiiviga
 • Tulevikus hindab direktor teadmiste rakendamist töös

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel/seminaril on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: vastavalt koolitaja nõudmisele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Seminar viiakse läbi praktilises suhtlusvormis, presentatsiooniga  ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.

ALR ARENGUKESKUS MTÜ

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

08.01.2019

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused

Õppekava rühm: Õigus

Koolitaja: vandeadvokaat Julia Gramma

Õppekeel on eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli koolituse õppekava: „Õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused ning koolitöötajate õigused ja kohustused, õpilase isikuandmete kaitse kooliasutuses (edaspidi õppekava) on alusdokument põhikooli ja gümnaasiumi töötajate ning sobib ka lasteaia töötajatele (edaspidi koolitöötajad) erialase ülevaate saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks selles valdkonnas.
  • Õppekava on koostatud lähtudes erakooliseaduse sätetest.
  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.
 1. Koolituse eesmärk:
 • Anda osalejatele teadmised, mis on seotud õigustega ja kohustustega
 • Probleemide kergem lahendamine suhtluses.
 • Suunata kollektiivi liikmeid efektiivsemale koostööle
 1. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • tunneb koolitöötajale vajalikku seadusandlust, teab oma õigusi ja kohustusi
 • teeb professionaalset koostööd kollektiivi liikmetega, lastevanemate ja õpilastega
 • lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad kollektiivis
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse/seminari sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumi töötajad.

4.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri

 1. Õppekava maht ja sisu

5.1 Õppekava näeb ette 6 ak.tundi (sh. iseseisev töö 2 ak.tundi) ja sisaldab 5 teemat.

 1. Koolitöötajate teadmiste arendamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse valguses ning igapäevases töös vajamineva seadusandluse tundmine;
 2. Oskuste arendamine: nõuetekohaselt ja professionaalselt reageerida olukordadele, kus õpilase käitumine on kas õppimist või õpetamist häiriv või ohtlik;
 3. Millised on koolitöötajate õigused ja kohustused õpilase esemete või ainete hoiule võtmisel, mis on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt koolis keelatud.   Millised on koolitöötajate õigused ja kohustused õpilase valduses olevate asjade ja õpilase kasutuses oleva kapi läbi vaatamisel;
 4. Põhikooli- ja gümnaasiumi sisemised dokumendid, mis reguleerivad koolitöötajate ja vanemate suhtlemist;
 5. Teadmiste arendamine õpilaste isikuandmete kaitse küsimustes;

Kokku: 6 ak/t (sh. iseseisev töö 2 ak.tundi)

5.2 Iseseisev töö

Iseseisva töö eesmärgiks on rakendada omandatud teadmisi iseseisvalt. Iseseisev töö annab kindluse ja  oskuse tööga toime tulla ilma kõrvalise abita. Iseseisva töö hulka kuulub ka  soovitatud materjalidega tutvumine ja erialase kirjandusega tutvumine.

Õppekava kokku: 6 ak.tundi (sh.iseseisev töö 2 ak.tundi)

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus/seminar toimub päeva- ja/või õhtuõppes, päevaõpe kestab kuni 1 päev ja õhtuõpe kuni 2 päeva.

6.2 Õppetöö viiakse läbi suulise loengu vormis.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 1. Koolituse tulemusel:
 • Seminaril täies ulatuses osalenud saavad uusi vajalikke teadmisi igapäevaseks tööks
 • Antakse kaasa soovitused produktiivseks tööks kollektiiviga
 • Tulevikus hindab direktor teadmiste rakendamist töös

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel/seminaril on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: vastavalt koolitaja nõudmisele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Seminar viiakse läbi praktilises suhtlusvormis, presentatsiooniga  ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Julia Gramma

Advokaat

Liikmelisus organisatsioonides

Eesti Advokatuur

Haridus

Ülikool Akadeemia Nord  (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Ülikool Akadeemia Nord  (magistrikraad õigusteaduses)

Copyright © All rights reserved.