Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused

NB! Õppekava muutub lähiajal seoses koolitaja vahetumisega.

Kestvus: 10 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 tundi),millest 7 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: 50 eur / in

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee

Kirjeldus

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

12.03.2018

ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused

Õppekava rühm: Psühholoogia

Koolitaja: Viktorija Weinrank

Õppekeel on eesti ja vene keel.

 1. Üldsätted
  • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava Organisatsiooni arengukava missioon, visioon ja väärtused (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele, kes töötavad organisatsioonis, milline vajab arengukava koostamist. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
  • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal esmased oskused arengukava koostamiseks.

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • koostab organisatsiooni Missioon, Visioon ja Väärtsused arengukava
 • rakendab arengukava põhimõtteid organisatsiooni töös
 • tunnetab oma kuuluvust kollektiivi
 • aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele kollektiivis
 1. Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, gümnaasiumi õpilased, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse või arve alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping või arve.

 1. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 10 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi),millest 7 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid, sisaldab 6 teemat.

5.1 Arengukava missioon, visioon, väärtused koostamine personaliga

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus                                                                           1 ak.t

1.2 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumistega                                                          2 ak.t

1.3 Missiooni koostamine –  kollektiivne töö gruppides                                                    1 ak.t

1.4 Visiooni koostamine – kollektiivne töö gruppides                                                       1 ak.t

1.5 Eesmärkide koostamine – kollektiivne töö gruppides                                                 1 ak.t

1.6 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus                                                               1 ak.t

1.7 Iseseisev töö                                                                                                                   3 ak.t

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks kollektiivis. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega koos sa töötad. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust.

Kokku:                                                                                                                                 10 ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.2 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – tunniga koolitus.

6.2 Õppetöö hõlmab loenguid, praktilist tööd ja iseseisvat tööd, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4-7 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 10 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi),millest 7 ak.t. on auditoorse teoreetilise ja prakltilise töö tunnid

6.5 Töös kasutatakse grupi juhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetria meetodeid.

7.  Hindamise põhimõtted

7.1.Koolituse lõpul:

 • Arengukava koostamine (Missioon, Visioon, Väärtused)

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100%, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

8.3 Kui osalemine koolitusel on 100% ja ei ole tehtud organisatsiooni aarengukava, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

 1. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

 • vastavalt kokkuleppele
 • Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit, televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 1. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Viktoria Wenrank . Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta olen läbi viinud individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala. *International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.