Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “

Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “

Kestvus: 45 ak.tundi (sh iseseisv töö 10 tundi) , millest 35 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.
Õppetasu: 250 eur / osaleja

 

Kirjeldus

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

31.05.2017

  ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktoria Weinrank

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia  koolituse õppekava „Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu  (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes on huvitatud psühholoogiaalaste teadmiste saamisest või vajavad praktilist arengut psühholoogia valdkonnas. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

 • Anda osalejatele teadmised psühholoogia valdkonnas
 • Suhtlussidemete loomine
 • Aidata kaasa isiksuse arengule ja õigele emotsioonide mõistmisele.
 • Sisemistest hirmudest ülesaamine
 • Motivatsiooni töö

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud enesearenguga ja elumõttest arusaamisega
 • lahendab oskuslikult konfliktseid olukordi elus
 • oskab toime tulla oma emotsioonidega

4. Õpingute alustamise tingimused

 • Koolituse sihtgrupiks on õpilased, täiskasvanud, inimesed kes on huvitatud psühholoogiast ja tunnevad, et nad  vajavad enesearengut selles valdkonnas.
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 45 ak.tundi (sh iseseisv töö 10 tundi) , millest 35 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. Sisaldab 10 teemat.

 1. Milleks on vaja psühholoogiaalaseid teadmisi? Erinevad suunad psühholoogias. Psühholoogia alused. – 1 ak.t
 2. Süsteem – kuidas ta töötab ja mida see tähendab. «Mina» mikro ja makro kosmoses. Teadlikkuse põhimõte. «Mina» – mida see tähendab. – 2 ak.t
 3. Hing vaim keha sidemed. «Mina» ja emotsioonid. Emotsioon – kas see on abi või tagasinõue.  Elu maal- elu sidemed. Kompleksi tagamõte. – 2 ak.t
 4. Hirm ja sellest ülesaamine. – 2 ak.t
 5. Kommunikatsioon. Pataloogiline ja õige kommunikatsioon. Dialoogi ehitamine.Peegeldamine. Kuidas peegeldus töötab. «Oma ja võõras», arusaamine ja interpretatsioon. – 4 ak.t
 6. Minu keha – emotsioonide kogumik. Alateadvus ja teadvus.  Keha blokid. Tunnen, tähendab elan. Aleksetemia  – 4 ak.t
 7. Rollid. Kuidas nad mõjuvad isiksusele.  Emotsioonid aitavad või pidurdavad. Miks on tähtis töötada oma kehaga. Verbaalsus ja mitteverbaalsus. – 4 ak.t
 8. Kuidas häälestada enda jaoks vestluskaaslast. Töö auditooriumiga. Koostöö auditooriumiga. Hirmud ja nende mõju. Mis viib endast välja ja kuidas reageerida provokatsioonidele. Kuidas on õige töötada auditooriumiga. – 6 ak.t
 9. Psühhosomaatika ja tema mõju isiksusele. Maslou püramiid. Iseloom. Isik. – 4 ak.t
 10. Praktiliine töö. – 6 ak.t
 • Lüsheri test.
 • Avalik esinemine.
 • Tunnete arusaam ja grupid. Tunnete põhjalik arusaam esinejal.
 • Milliseid seoseid leidub emotsioonidel ja nende kajastumisel kehas.
 • Teoreetiliste momentide arusaam, mis tulevad esile praktilise töö protsessis.

11. Iseseisev töö – 10 ak.t

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi eluks. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega sa suhtled. Suurendab suhtlemisoskust.

Kokku:                                                                                                                                 45ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 – 4 kuud ja õhtuõpe kuni 4 – 9 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 45 ak.tundi (sh iseseisv töö 10 tundi) , millest 35 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 7.Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Omab inimene suuremaid psühholoogiaalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi eluks
 • Suurenevad võimalused olla edukas
 • Rakendatakse oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud sotsiaalse eluga

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest, siis väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

8.2 Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta

 9.Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

 • vastavalt koolitaja nõudmisele
 • Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

 • Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11.  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Viktoria Wenrank .

Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala. * Eesti Moreno Koolituskeskus „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“. *International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

31.05.2017

  ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktorija Weinrank

 1. Üldsätted

1.1 ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia  koolituse õppekava „Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes on huvitatud psühholoogiaalaste teadmiste saamisest või vajavad praktilist arengut psühholoogia valdkonnas. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 Koolituse eesmärk:

 • Anda osalejatele teadmised psühholoogia valdkonnas
 • Suhtlussidemete loomine
 • Aidata kaasa isiksuse arengule ja õigele emotsioonide mõistmisele.
 • Sisemistest hirmudest ülesaamine
 • Motivatsiooni töö
 1. Õpiväljundid

Kinnitatud Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

31.05.2017

  ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus:    Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu “

Õppekava rühm:        Psühholoogia

Õpetaja:                      Viktorija Weinrank

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia  koolituse õppekava „Praktiline Psühholoogia „Edutee ellu  (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes on huvitatud psühholoogiaalaste teadmiste saamisest või vajavad praktilist arengut psühholoogia valdkonnas. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Koolituse eesmärk:

 • Anda osalejatele teadmised psühholoogia valdkonnas
 • Suhtlussidemete loomine
 • Aidata kaasa isiksuse arengule ja õigele emotsioonide mõistmisele.
 • Sisemistest hirmudest ülesaamine
 • Motivatsiooni töö

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud enesearenguga ja elumõttest arusaamisega
 • lahendab oskuslikult konfliktseid olukordi elus
 • oskab toime tulla oma emotsioonidega

4. Õpingute alustamise tingimused

 • Koolituse sihtgrupiks on õpilased, täiskasvanud, inimesed kes on huvitatud psühholoogiast ja tunnevad, et nad  vajavad enesearengut selles valdkonnas.
 • Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 45 ak.tundi (sh iseseisv töö 10 tundi) , millest 35 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid. Sisaldab 10 teemat.

 1. Milleks on vaja psühholoogiaalaseid teadmisi? Erinevad suunad psühholoogias. Psühholoogia alused. – 1 ak.t
 2. Süsteem – kuidas ta töötab ja mida see tähendab. «Mina» mikro ja makro kosmoses. Teadlikkuse põhimõte. «Mina» – mida see tähendab. – 2 ak.t
 3. Hing vaim keha sidemed. «Mina» ja emotsioonid. Emotsioon – kas see on abi või tagasinõue.  Elu maal- elu sidemed. Kompleksi tagamõte. – 2 ak.t
 4. Hirm ja sellest ülesaamine. – 2 ak.t
 5. Kommunikatsioon. Pataloogiline ja õige kommunikatsioon. Dialoogi ehitamine.Peegeldamine. Kuidas peegeldus töötab. «Oma ja võõras», arusaamine ja interpretatsioon. – 4 ak.t
 6. Minu keha – emotsioonide kogumik. Alateadvus ja teadvus.  Keha blokid. Tunnen, tähendab elan. Aleksetemia  – 4 ak.t
 7. Rollid. Kuidas nad mõjuvad isiksusele.  Emotsioonid aitavad või pidurdavad. Miks on tähtis töötada oma kehaga. Verbaalsus ja mitteverbaalsus. – 4 ak.t
 8. Kuidas häälestada enda jaoks vestluskaaslast. Töö auditooriumiga. Koostöö auditooriumiga. Hirmud ja nende mõju. Mis viib endast välja ja kuidas reageerida provokatsioonidele. Kuidas on õige töötada auditooriumiga. – 6 ak.t
 9. Psühhosomaatika ja tema mõju isiksusele. Maslou püramiid. Iseloom. Isik. – 4 ak.t
 10. Praktiliine töö. – 6 ak.t
 • Lüsheri test.
 • Avalik esinemine.
 • Tunnete arusaam ja grupid. Tunnete põhjalik arusaam esinejal.
 • Milliseid seoseid leidub emotsioonidel ja nende kajastumisel kehas.
 • Teoreetiliste momentide arusaam, mis tulevad esile praktilise töö protsessis.

11. Iseseisev töö – 10 ak.t

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi eluks. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega sa suhtled. Suurendab suhtlemisoskust.

Kokku:                                                                                                                                 45ak.t

 1. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 – 4 kuud ja õhtuõpe kuni 4 – 9 kuud õppeaasta jooksul.

6.2 Õppekeel on eesti ja vene keel.

6.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis, rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 45 ak.tundi (sh iseseisv töö 10 tundi) , millest 35 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid.

 7.Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Omab inimene suuremaid psühholoogiaalaseid teadmisi ja praktilisi oskusi eluks
 • Suurenevad võimalused olla edukas
 • Rakendatakse oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud sotsiaalse eluga

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest, siis väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.

8.2 Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta

 9.Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on:

 • vastavalt koolitaja nõudmisele
 • Väike-Ameerika 8, Kesklinn, Tallinn

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjalid

 • Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11.  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud õpetaja:

Viktoria Wenrank .

Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala. * Eesti Moreno Koolituskeskus „Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria“. *International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.