Mikrokliima kollektiivis

NB! Õppekava muutub lähiajal seoses koolitaja vahetumisega.

“MIKROKLIIMA KOLLEKTIIVIS” – SEMINAR-KOOLITUS

Kestvus: 27 ak.tundi (sh iseseisv töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid
Õppetasu: 250 – 450 eur/ osaleja

26 -40 – 250 eur / osaleja

16-25 inimesele – 350 eur / osaleja

6-10 inimesele – 450 eur / osaleja

Majandustegevusteade on esitatud Eesti Hariduse Infosüsteemi  www.ehis.ee
Tuludeklaratsiooni esitamisel  võimalik saada   20% tulumaksu tagastust

Kirjeldus

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

10.05.2017

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Mikrokliima kollektiivis

Õppekava rühm: Psühholoogia

Koolitaja: Viktorija Weinrank

Õppekeel on eesti ja vene keel.

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava „Mikrokliima kollektiivis“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi kollektiivi juhtimiseks või tööks kollektiivis. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusena õppija tunneb positiivse mikrokliima loomise aspekte ja rakendab neid oma meeskonnas

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud suhtlemisega kollektiivis
 • teeb head koostööd teiste kollektiivi liikmetega
 • aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele kollektiivis
 • lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad kollektiivis

4.Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, gümnaasiumi õpilased, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 27 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid, sisaldab 15 teemat.

1 moodul. “Suhtlemiskultuur, enesekehtestamine, töö grupis ja kollektiivi juhtimine

 1. Tutvumine, esitlemine – 9 ak.t

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumisega

1.3 Grupimängud

1.4 Sotsiomeetria skaalade ehitamine

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

2 moodul. Sotsiodraama meetod.

 1. Sotsiaalne “aatom”, suhted ja kommunikatsiooni loomine – 9 ak.t

1.2 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2  Suhete uurimine grupis

1.3 Vastastikuse koostöö loomine

1.4 Kommunikatsiooni loomise mäng

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

3 moodul. Sisemine areng

 1. Iseenda tuvastamine ja oma koha kindlakstegemine arengu spiraalil – 9 ak.t

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2 Loovuse moodul

1.3 Aastaaja ringid (seitsmeaastased tsüklid)

1.4 Suhtlemise eetika

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks kollektiivis. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega koos sa töötad. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust.

Kokku:                                                                                                                                 27ak.

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 3-5 päevane koolitus.

6.2 Õppetöös kasutatakse grupi juhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetria meetodeid. Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis,  rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab 4 – 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 27 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid

 7.Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Koolituse lõpul – organisatsiooni analüüs

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100% ja on tehtud organisatsiooni analüüs, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
8.3.Kui osalemine koolitusel on 100% ja ei ole tehtud organisatsiooni analüüsi, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: vastavalt kokkuleppele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Viktoria Wenrank . Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala. Eesti Moreno Koolituskeskus “Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria”*International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.

Kinnitatud

Ljudmila Romanjuk

ALR Arengukeskus MTÜ juhatuse liige

10.05.2017

 ALR Arengukeskusekool

Õppekava nimetus: Mikrokliima kollektiivis

Õppekava rühm: Psühholoogia

Koolitaja: Viktorija Weinrank

Õppekeel on eesti ja vene keel.

1. Üldsätted

 • ALR Arengukeskusekooli Psühholoogia koolituse õppekava „Mikrokliima kollektiivis“ (edaspidi õppekava) on alusdokument  täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on suunatud inimestele kes vajavad teadmisi ja oskusi kollektiivi juhtimiseks või tööks kollektiivis. Samuti neile, kes  soovivad ennast arendada psühholoogia ja kommunikatsiooni valdkonnas.  Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
 • Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.
 • Koolitus toimub auditoorselt või veebi vahendusel.

 2. Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusena õppija tunneb positiivse mikrokliima loomise aspekte ja rakendab neid oma meeskonnas

3. Õpiväljundid

 Koolituse läbinu:

 • rakendab oma teadmisi kõikides valdkondades, mis on seotud suhtlemisega kollektiivis
 • teeb head koostööd teiste kollektiivi liikmetega
 • aitab kaasa harmoonilise õhkkonna loomisele kollektiivis
 • lahendab oskuslikult konfliktsed olukorrad kollektiivis

4.Õpingute alustamise tingimused

 4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, pedagoogid, gümnaasiumi õpilased, lasteaia töötajad, firma töötajad ja firma juhtkond

4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid kirjaliku lepingu ja  koolitustellimuse alusel.

4.3 Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping, tasutud arve või kinnituskiri.

5. Õppekava maht ja sisu

Õppekava näeb ette 27 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid, sisaldab 15 teemat.

1 moodul. “Suhtlemiskultuur, enesekehtestamine, töö grupis ja kollektiivi juhtimine

 1. Tutvumine, esitlemine – 9 ak.t

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2 Töö väikestes gruppides osaliste vahetumisega

1.3 Grupimängud

1.4 Sotsiomeetria skaalade ehitamine

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

2 moodul. Sotsiodraama meetod.

 1. Sotsiaalne “aatom”, suhted ja kommunikatsiooni loomine – 9 ak.t

1.2 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2  Suhete uurimine grupis

1.3 Vastastikuse koostöö loomine

1.4 Kommunikatsiooni loomise mäng

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

3 moodul. Sisemine areng

 1. Iseenda tuvastamine ja oma koha kindlakstegemine arengu spiraalil – 9 ak.t

1.1 Avaring – teema sissejuhatus, arutlus

1.2 Loovuse moodul

1.3 Aastaaja ringid (seitsmeaastased tsüklid)

1.4 Suhtlemise eetika

1.5 Lõppring – kokkuvõte teemast, ühine arutlus

1.6 Iseseisev töö

Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööks kollektiivis. Suurendab enesemõistmist. Annab teadmisi, kuhu sa kuulud, milline on sinu isiksus. Annab oskust mõista inimesi, kellega koos sa töötad. Annab oskusi tööks grupiga ja tööks grupi sees. Suurendab suhtlemisoskust.

Kokku:                                                                                                                                 27ak.

6. Õppevorm ja meetod

6.1 Koolitus toimub päeva- ja õhtuõppes – 2-3 päevane koolitus.

6.2 Õppetöös kasutatakse grupi juhtimise praktikat, psühhodraamat ja sotsiomeetria meetodeid. Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis,  rõhk on pandud praktilisele tööle.

6.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

6.4 Õppe üks õppepäev kestab 4 – 8 akadeemilist tundi.

Kokku kestab koolitus 27 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 tundi), millest 24 ak.t. on auditoorse ja prakltilise töö tunnid

 7.Hindamise põhimõtted

 7.1.Koolituse lõpul:

 • Koolituse lõpul – organisatsiooni analüüs

8.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

8.1  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 100% kontakttundidest

8.2  Kui osalemine koolitusel on 100% ja on tehtud organisatsiooni analüüs, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tunnistus.
8.3.Kui osalemine koolitusel on 100% ja ei ole tehtud organisatsiooni analüüsi, siis  väljastatakse koolituse lõpetamise kohta tõend.

9. Õppekeskkond

9.1 Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2 Koolituse toimumise aadressid on: vastavalt kokkuleppele

9.3 Õpperuumid on puhtad, hea valgustuse ja  ventilatsiooniga.

9.4 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada televiisorit ja arvutit.

9.5 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

10. Õppematerjalid

10.1.  Koolitus viiakse läbi praktilises suhtlusvormis ja täiendavaid õppematerjale ei vajata.

 11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

ALR Arengukeskus MTÜ poolt kaasatud koolitaja:

Viktoria Wenrank . Arst, psühhoanalüütik, terapeut, wellness-coach, finantsanalüütik.  Üle kümne aasta viin läbi individuaalseid konsultatsioone, seminare, treeninguid. S-Peterburi I.I.Mentsikovi nim. Riiklik Meditsiiniakadeemia üldarsti eriala. Eesti Moreno Koolituskeskus “Praktiline grupijuhtimine ja sotsiomeetria”*International Academy of Humanitarian tehnologies, USA. Rahvusvaheline Humanitaar Tehnoloogia Akadeemia  USA, eriala – kehaterapeut-praktik. Kvalifikatsiooni tõstmine. IAB Qualifications for business Inglismaa. AVIVA LIVE  juhataja –terviseagentuur, konsulteeriv psühholoog. Sertifitseeritud spetsialist: Kehateraapia –struktuurne psühhosomaatika , stressivastane metoodika , töö negatiivsete strateegiatega  käitumises , perekondlik seksuaalne psühhoteraapia, bioenergiasüsteemi teraapia, süsteemi kriisid.

Copyright © All rights reserved.